Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
ja 
 Sigrid Salla
on koolitanud ning juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Archimedese, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ

on pälvinud

väga heade

majandusnäitajatega

eduka

GASELLETTEVÕTTE

tiitli!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre,

Jõgisoo, Ääsmäe,

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Kuidas kirjutada abikõlbulikku äriplaani?
Kuidas käivitada oma ettevõte?
Kuidas koostada projektile rahataotlust?
Kuidas planeerida aega ja suurendada efektiivsust?
Avatud koolitused:
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks
Avatud koolitused:
Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine
Avatud koolitused:
Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus
Avatud koolitused:
Projektijuhtimine ja projektitarkvara
Küsi koolituspakkumist
sigrid@projektiteenus.ee
Projektiteenus
Koolitused

Koolituste õpik

Projektijuhi kõrgeima taseme kutsetunnistus

"Sain Sigrid Salla projektikursustelt tugeva teoreetilise baasi ning projekti koostamise grupitöödest väärtusliku praktilise kogemuse. Kasutan oma töös pidevalt koolitusel saadud teadmisi ning materjali.
Kursuse läbimine innustas mind muuhulgas looma firma, mille põhitegevusala on projektitaotluste koostamine."
Markus Kõiv, Projektiekspert OÜ juht, koolitaja
 
"Projektiteenuse  koolituse valikul oli minu jaoks otsustavaks see, et kõik   kursustel osalejad, kelle äriplaani või toetuspojektid on kursuse juhendaja Sigrid Salla  iganädalaselt juhendanud ja lõpuks veel terve valmis plaani tervikuna hinnanud ning aidanud täiendada, on saanud Töötukassast jt toetusprojektide rahastajatelt positiivse toetuse otsuse. Kursuse teemad olid väga põhjalikud. Koolitaja superhea ideede generaator nii äriidee kui ka äriplaani arendamiseks vajalike turundusideede, kasulike sihtgruppide jpm osas! Olen väga tänulik, et Sigrid Salla mulle ka koroona ajal hea turupotentsiaaliga äriidee, kuna minu enda äriidee riskid olid koroonast tingitud  majanduslanguse tõttu liiga kõrged.  Väga palju kasu oli õppematerjalidest, mis olid väga mahukad ja sisaldasid iga õppija jaoks spetsiaalselt tehtud näiteid toetatud sarnase valdkonna äriplaanidest. Kasulikud olid ka nõuanded, kuidas korraldada väikeettevõtjana targalt majandamist. Koolitusmaterjalid olid väga head ja mahukad. Koolituse asukoht oli hea, eriti meeldis õppeterrass ka õues,  söögid väga maitsvad. Suur-suur tänu!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2021
"Ettevõtluskoolituse teemad olid alustavale ettevõtjale väga sobivad, kõik vajalik sai põhjalikult käsitletud ning äriplaan sai põhiosas ka kursuse jooksul valmis. Teooria oli pidevalt seotud osalejate tegelike vajadustega. Koolitajal endal pikk ja mitmekülgne ettevõtluskogemus ning ka projektijuhtimise taust pikk. Koolitusmaterjali oli palju. Tugiteenused väga meeldisid: maitsvad toidud, mõnus koolituskeskkond, kasulikud kohvilauavestlused. Koolitusest jäi enim meelde soovitus, et hakka kohe oma projekti või plaani tegemisega peale ja tee järjepidevalt seda, et tähtaegselt valmis saaks! Kõige enam kasu oli koolitaja pidevast tagasisidest ja praktilistest kommentaaridest minu äriplaani kohta."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2021
 
" Kõik oli heal tasemel. Projektikoolitus ja äriplaani koostamise abi ning teemade käsitlus oli väga hea. Õppijate äriplaanidele ja projektide isiklike teemade juhendamisele keskendumine oli turul üks parimaid.Koolitaja on väga heal tasemel ja hea taustaga, oskas vastata ka keerulisematele ja spetsiifilisematele küsimustele. Koolitusmaterjalid olid ülevaatlikud, heal tasemel ning selged. Heal tasemel oli ka toitlustus, hubane õpikeskkond jm võimalused. Enim jäi meelde nõuanne plaanida ja seada vahetähtaegu, et kogu tööd ja projektid valmiksid tähtaegselt. Enim kasu oli sellest, et koolitajal oli nii äriplaanidest kui ka toetusprojektidest väga hea kogemus, samuti palju abi oli materjalidest ja juhendaja suunamisest. Ettepanek jätkata samas vaimus - aktiivselt ja ettevõtlikult!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2021
 

"Koolitus ületas minu ootused ning õppisin isegi enam, kui oleksin osanud arvata. Koolitajaga olin väga rahul, valdas teemat, tema käsitlused olid põnevad, kaasahaaravad, sisukad. Koolituskoht väga meeldis - mitte tavapärane, meeldis tavapärasest suurem vabadus - ilusate ilmadega sai veeta pausid ja teha ka ajurünnakuid terrassil, väga looduskaunis kohas. Hea oli tunda igal osalejal, et ta on oodatud! Ettepanek jätkata programmi samas vaimus!"

Alustava ettevõtja projektijuhtimise ja ettevõtlusprogrammis õppija, 2021
 

"Tulin turundust õppima ja väga laiahaardeliselt koos praktiliste näidetega seda ka sai - kõik küsimused said vastuse ja praktilise näite. Kõige enam kasu oli ajurünnakutest - palju uusi ja huvitavaid ideid sai kogutud. Koolitusmaterjal mahukas ja põhjalik. Koolitaja Sigrid Salla - naine nagu orkester - koolituse ajal haarab kogu grupi niimoodi töösse, et ei pane tähelegi, kui kohvipausiks on kohv ja küpsised laual ning lõunapausiks sooja maitsva toiduga laud kaetud."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2020
"Programm täitis minu ootusi. Väga palju oli praktilisi näiteid teooria kõrvale. Kõige enam kasu oli sellest, et koolitaja demonstreeris, kuidas ja kui põhjalikult tuleb äriplaani osasid käsitleda reaalsete rahastuse saanud äriplaanide ja toetusprojektide näitel (enamasti kasutatakse koolitustel vaid välja mõeldud lühinäidiseid või ainult teooriat). Enim kasu oli sellest, et koolitaja loeb ja hindab tõesti põhjalikult kõigi õppijate äriplaane (tõestus oli see, et tööd olid "punased") ning annab tagasisidet, mida paremaks teha. Lisaks oli hea, et õppijad said endale lisaks slaididele ka käsiraamatu koolitusel toodud näidetest paremaks arusaamiseks. Teemad olid paindlikud ega toimunud kivisse raiutud rutiini pidi. Hea, et koolitus ei olnud monoloogi vormis, vaid koolitaja kaasas ja ärgitas koolitajaid diskussioonile. Suur kasu oli minu jaoks äriplaani hindamise oskusest, st sain infot, mis äriplaani osad ja kuidas peavad olema omavahel seotud ja kuidas neid kokku kirjutada. Koolitaja oli nõudlik, mis oli hea, sest äriplaan sai põhjalik tänu sellele.  Positiivne, et koolitusaeg oli pandlik ning eraldi kokku lepitav, arvestati ka osalejate soovide ja võimalustega.  Koolituskoht oli super. Väga hea, et lisaks siseruumidele toimus koolitus paaril korral ilusate ilmadega vahelduseks ka välikeskkonnas. Söögid ja kohvipausid olid super. Tagasisidevorm võiks olla poole pikem :)
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2020

"Enne koolitusele tulekut ei osanud oodata sellist põhjalikkust. Väga informatiivne ja materjalide rohke kursus.  Projekti kirjutamise kohta läbiti kõik vajalikud teemad. Koolitaja võtab kursust väga tõsiselt, näha on, et see töö meeldib ja  sobib talle! Koolituse atmosfäär oli väga meeldiv ja vahetu. Väga palju  kasu oli ka ajajuhtimise meetoditest. Suur tänu koolitajale ja palju edu seoses edasiste koolitustega! Koolitaja võtab kõigi teemad endale südameasjaks - loodan, et ta saab siiski ka vahepeal enda jaoks puhkust võtta!"

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2020

"Läbitud programm on väga vajalik, alustavale ettevõtjale arusaadav. Koolitaja heal tasmel. Abimaterjalid on hästi läbi mõeldud ja suureks abiks. Koolituskoht on mugav. Hea kaasaegne tehnika."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2019
"Teemad olid asjakohased ja aktuaalsed. Oluline pluss oli  ka see, et teemade käsitlemisel paralleelselt tegelesime konkreetse äriplaani koostamisega. Koolitusmeetodi puhul oli positiivne meeskonnatöö, ühine arutelu äriplaani teemade üle, koolitajalt ja kaasõppijatelt oma äriplaani kohta tagasiside ja kasulike ettepanekute saamine. Koolitaja oli pädev, praktik. Lisaks on koolitaja laia silmaringiga, hea ideede generaator iga õppija äriplaani teemal. Koolitus oli praktiliste näidetega, mitte ainult teooriaga. Suurim kasu oli minu jaoks praktiline kogemus äriplaani koostamisel. Meeldejääv oli ka kommunikatsiooni olulisus - kui tähtis on korrektne ja operatiivne infovahetus. Koolituse materjalid põhjalikud, informatiivsed. Koolituskohas kõik koolituseks vajalik olemas. Lisandväärtuseks lisaks kohvipausile pakutav maitsev lõunasöök.
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2019
"Koolituse raames käsitleti põhjalikult  õppijate valitud äriplaani valdkondi ja teemat. Põhjalik praktiline töö äriplaaniga tagas eesmärgi saavutamise (äriplaani valmimise). Ei kaldutud liigselt teooriasse, mis on hea. Koolitajal palju kogemusi, näiteid; hea kaasamõtlemise oskus ja kasulikud nõuanded minu äriidee edasiarendamisel. Enim kasu oli koolitaja kaasamõtlemisest, minu teemasse süvenemisest. Tänu väiksele grupile oli intensiivsem töö ja suurem individuaalne abi koolitajalt. Põhjalikud slaidid. Väga maitsev toit ja hea koolituse seltskond (atmosfäär)."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2019
"Koolitaja Sigrid Salla on väga kogenud nii projektijuhina, toetusprojektide koostajana, äriplaani koostajana ning annab oma teadmisi edasi avatult ja põhjalikult. Koolitus oli väga materjali- ja töömahukas. Materjalid on kasutatavad pikema aja jooksul, samuti erinevad nõuanded. Koht, teenindus, toit tipptasemel."
 Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2016
"Väga põhjalik, kasulik ja laialdane info kogu projektitöö, ettevõtluse kui muu kasuliku info osas. Väga hea, et teoreetilisele osale järgnes iga kord ka praktiline töö ja sellele järgnes analüüs ning tagasiside. Koolitaja super - laialdased teadmised, oskus infot edasi anda. Meeldis, et koolitajal mõte lendas ja pidevalt sain uusi mõtteid ja tähelepanekuid kirja panna, mida oma äriplaanis kasutada. Huvitavad kursusepäevad. Väga positiivne on omada ka pärast koolitust praktilist käsiraamatut näidistega. Soovitused muude raamatute osas olid ka väga kasulikud. Koolituskoht koolituse läbiviimiseks oli hea - ruum mugav, valgusrohke. Tehnika oli väga hea, pausid mõistliku aja tagant. Suur tänu!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2016

"Kõik vajalikud teemad said käsitletud. Väga hea, et käsitleti teemasid ka iga projekti ja äriplaani keskselt - personaalne lähenemine, mida kohtab koolitustel väga harva! 5+! teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Heal tasemel koolitaja, lai silmaring ja kiire lülitumine õppijate erinevatesse teemadesse, äriplaanide valdkondadesse, nt tootmisettevõte, fotograafiateenused jne - teadmised ja erinevad ideed! Väga meeldis avalik arutelu ja konstruktiivne kriitika (heas mõttes!). Materjalid olid head ja põhjalikud. Koht mugav, hubane ja hea. Jätkata personaalset lähenemist, see oli minu lemmikosa!"

Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2016
"Koolitusprogramm äärmiselt vajalik oma projekti elluviimise ettevalmistamisel. Koolitusmeetodid sobivad, ka praktilise töö ja teoreetilise ülevaate osakaal oli väga sobiv, kõik nimetatud osad olid tasakaalus. Meeldis eriti individuaalsete projektiteemade ja küsimuste arutelu. Koolitaja pädevus - super! Pädevus väga kõrgel tasemel. Koolitusmaterjalid väga hästi koostatud, selgitused piisavad ja arusaadavad. Hea kasutada ka tulevikus oma projektide toeks. Koolitus tõstis enesekindlust. Kaugelt tulijana sobis enim variant, et koolitus toimus nädalas järjestikustel päevadel. Meeldiv keskkond, hea esitlustehnika, maitsev kohv!"
Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2013
"Kõik teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Koolitaja on väga pädev ja laia silmaringiga. Stimuleerib kaasa- ja isemõtlemist. Koolitusmeetodid olid väga head, kuna teooria ja praktika käisid käsikäes. Enim kasu oli projektijuhtimise valdkonna põhjalikust käsitlemisest. Väga meeldiv koolituskoht ja atmosfäär."
 Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2012
"Koolitaja seletas teemad lahti väga huvitavalt -  isegi äriplaani finantsprognoosid, mis on raske teema. Koolitusmaterjalid head: hiljem kui on vaja midagi vaadata, siis on olemas materjal. Kõik oli sobiv - nii koht, tehnika kui ka kohvipausid ja söök. Algul oli natuke raske, sest polnud harjunud enam pingsalt kaasa mõtlema."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
"Turundusteemad oli minu jaoks väga kasulikud. Peab ütlema, et koolitaja on suutnud luua koolitusel väga meeldiva atmosfääri, koostööõhkkonna. Koolitusel tekkis soov  äriplaani kirjutamise tervikprogrammis osaleda."
Turunduskoolituse õppija, 2012
"Koolitaja oli äärmiselt pädev ja asjalik. Koolituspäevad ja tehnikad väga head, koolitusmaterjalid põhjalikud. Projektikoolituskeskus oli hubane ja kaunis koolituskoht (lihtsalt super!), suurepäraselt korraldatud tugiteenused."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija,  2012
"Koolitusprogramm vastas ootustele ja veelgi enam! Sai omandatud nii praktilisi kui ka teoreetilisi kogemusi, teadmisi. Koolitaja on oma ala spetsialist. Väga meeldis koolitaja ettevalmistus igaks päevaks ning põhjalikkus. Koolitusmaterjalid olid sisukad ja informatiivsed. Kõige enam meeldisid juhendid ja nõuanded projektide ja äriplaani kirjutamiseks."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
PRINT
Koolitused

Koolitused

 

Reg. nr: 11385055

MAJANDUSTEGEVUSTEADE NR 181177

Projektiteenus OÜ täiendkoolituskeskus pakub terviklikke moodulipõhiseid koolitusprogramme kui ka lühikoolitusi spetsiifilistel teemadel. Põhikoolitaja Sigrid Sallal on kõrgeima kvalifikatsioonitasemega projektikoolitaja ja projektispetsialist Eestis (Projektijuht  kutsetunnistusega omistatud kõrgeim kvalifikatsioonitase).

ÕPPEKAVAD, ÕPPEKORRALDUS, KVALITEEDI ALUSED JA KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Õppekavad

Õppekorraldus, kvaliteedi alused, koolitaja kvalifikatsioon

"Ettevõtlus, äriplaan ja toetusprojekt alustavale ja tegutsevale ettevõttele"

Õppekava

Ettevõtluse teemad vastavad ettevõtluse alustamise toetuste taotlemise tingimustele.

Tervikprogramm annab vajalikud teadmised  ettevõtluses. Lisandväärtusena ka projektitöö oskused, millega puutuvad tänapäeval kokku kõik ettevõtted.

Lõpetanul kujunevad ettevõtja edukaks tegutsemiseks lisaks  praktilised oskused planeerida ja juhtida oma ettevõtte arenguks vajalikke projekte või osutada teenust projektipõhiselt, taotleda erinevatest fondidest toetusi ettevõtte edasiarendamiseks või laiendamiseks. 

NB! Registreerunutele koolitusi grupi mittetäitumisel ära ei jäeta - osalejate ajalisi võimalusi arvestades kokkuleppel õppijatega lükatakse vajadusel koolituse algusaeg alustava grupi algusajani edasi. Ka koolituskuupäevadel arvestatakse võimalusel paindlikult osalejate ajapiirangute ja soovidega.

Koolitaja Sigrid Salla.

Süvendatud õppega tervikprogrammid

Süvendatud õppega tervikprogrammid võimaldavad juhendada koolituse jooksul äriplaanid algusest lõpuni ning anda koolitaja poolt põhjaliku lõpphindamise valmis tervikplaanile.


180 akadeemilist kontakttundi ehk auditoorset ja praktilist tööd (180 at iseseisvat tööd, kogumaht 360 at),16-36 päeva (koolituspäeva kestuses arvestatakse võimalusel  osalejate ajalimiitidega), hind 2499,00.

Hind sisaldab  ka terviklikku näidisprojekti sisaldavat käsiraamatut S. Salla "Projektijuhtimine" väärtuses 299,20 eur  ning digitaalset põhjalikku õppematerjali, väärtusega 499eur.

12.08.2022 - 12.10.2022
14.08.2022 - 14.10.2022
18.08.2022 - 31.10.2022
24.08.2022 - 31.10.2022 

Vähendatud ettevõtlusprogrammid (VÕTA ehk õppija varasema individuaalse õpi- ja töökogemuse arvestamine individuaalse õppekava kohandamisel vähendatud mahus eelkokkuleppel koolitajaga. Peamiselt finants- vm üksikmoodulites eelnevalt osalenutele või neile, kes on iseseisvalt äriplaani teinud, kuid pole saanud taotletud toetust, soovitavalt individuaalsel kokkuleppel korraldajaga)

16.08.2022 - 31.10.2022
22.08.2022 - 31.10.2022
31.08.2022 - 31.10.2022

 12-24 päeva,120 akadeemilist kontakttundi ehk auditoorset ja praktilist tööd (koos iseseisva tööga kogumaht  240 tundi) soodushind 1989, sh õppematerjalide ja projektijuhtimise käsiraamatu kulu 499€.

17-33 päeva, 165 akadeemilist kontakttundi ehk auditoorset ja praktilist tööd (lisandub 165 ak. tundi iseseisvat tööd, kogumaht  330 tundi) hind 2250 ), sh õppematerjalide ja projektijuhtimise käsiraamatukulu 499€.


Enamasti vahemikus kl 9.30-18.15 osalejate ajapiiranguid arvestades kokku  lepitud kellaaegadel eesti keeles, enamasti 2-4 korda nädalas, 5-10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.  

Koolituse teemad:

Ettevõtlusteemad (vastavad Töötukassa ettevõtluse alustamise toetamise tingimustele): Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded. Ettevõtlusvormid, nende erinevused. Ettevõtjale, projektijuhile olulised infokanalid, tugistruktuurid.Toetuse taotlemise võimalused. Äriidee analüüs. Äriplaani osad ja lisad. Alustava ettevõtja ettevõtte käivitamise, arendus- ja toetusprojektid - koostamise põhimõtted ning projekti juurde kuuluva äriplaani ja taotlusprojekti koostamine. Finantsplaneerimine (bilanss, tulud-kulud, finantsprognoosid. Kassavooplaan, kasumiaruanne, eelarve). Raamatupidamise põhialused. Maksunduse alused, maksustamine. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ning riskianalüüs.

Ettevõtluse ja turunduse integreeritud teemad:

Sissejuhatus turundusse. Turunduse mõiste ja komponendid. 4P-7P turundusmudelite areng. Turundusfunktsioonid. Turu-uuringud. Turundusuuringu ülesanne.  Sihtturud ja sihtrühmad. Tarbijakäitumine. Tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine. Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad. Toode ja teenus. Toodete kujundamise alused. Toote ja teenuse hindamine. Toote elutsükkel. Teenusedisain. Turuanalüüs, turusegmentide, sihtgruppide määratlus, turutrendide analüüs.  Tootearendus  vastavalt turunõudlusele. Alakaetud turusegmentide ja turuniššide määratlus. Turuvajaduste statistiline analüüs. Innovaatilised, efektiivsed turustamise meetodid. Turunduseelarve. Hinnakujunduse põhimõtted.  Unikaalne müügiargument. Toote lisandväärtused ja innovaatilised eelised. Firma visuaalse kuvandi loomine ja firma sümboolika. Ettevõtte ja kaubamärgi nimi, logo ja slogan. Ettevõtte väärtused. Logo. Müügimetoodika. Tarbijakäitumise põhimõtted, tarbijate tüübid. Tarbija ostukünnise ja ostumotiivide analüüs. Ostukünnise ületamine. Kahvli meetod jm müügitehnikad. Turu statistiline analüüs – kas piisava suurusega turg ja kriitiline arv potentsiaalseid kliente on kõigi toodete puhul statistiliste andmetega põhjendatud ning turustusmeetmed sobivad toodud sihtgruppidele. Toetusprojektide turundusplaani spetsiifika. Turunduskommunikatsioon. Reklaam: reklaamikanalid, e-turundus. Suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess. Müügi- ja jaotuskanalid. Turundussituatsioonide analüüs. Turundusplaani koostamine ja analüüs.

Turundusplaani ja turundusprojekti eesmärgid, turundusmeetmed. Turundusplaani ja turundusprojekti eelarved.  Turundusriskid ja nende maandamine SWOT maatriks meetodil.   Turundusmeetmete edukuse mõõtmine.

Projektiplaneerimise ja -juhtimise teemad: Projekti mõiste. Äriplaani planeerimine ja teostamine projektidena. Arendusprojekti etapid ja projektijuhtimise põhimeetodid. Projekti planeerimise meetodid. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod. EL toetusmeetmete jt potentsiaalsete rahastajate eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad. Toetustaotluste tüüpvead. Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Projektijuhtimise tarkvarad  (MS Project, Open Project jm), ajaplaneerimine ja ajajuhtimine. Projektimeesknna moodustamine, juhtimine.

Õpiväljundid:

-oskus planeerida ja teostada abikõlblikku toetusprojekti või  toetusprojekti sisaldavat äriplaani ning leida sobivaid rahastajaid

-oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte, piirkonna ja rahastaja strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega

-oskus järgida  toetustaotlustele esitatavaid meetmepõhiseid projekti sisulisi ja vormistuslikke  nõudeid

-teadmised toetustaotluste hindamise protsessist ning meetmepõhistest hindamiskriteeriumidest

-oskus suurendada ajaplaneerimise ja ajajuhtimise meetoditega tööde, projektide efektiivsust, tähtaegsust

-oskus luua mõjus turundusplaan, mis suurendab ettevõtte ja projektide nähtavust ning tõstab müüki

-oskus mõõta turunduse, projektide ja ettevõtte tulemusi

-oskus juhtida  ettevõtte ja projekti meeskonda

-oskus ennetada ja lahendada probleeme ja konflikte

-oskus teha  kvaliteediplaani ja kvaliteedikontrolli 

-oskus koostada ja täita ettevõtte ja projekti eelarveid, abikõlblikke toetuseelarveid ja finantsprognoose

-oskus analüüsida ettevõtte ja projektide riske,  neid ennetada  ja/või maandada

-oskus arvestada seadusandlusest tulenevaid nõudeid, sh tööohutuse ja töötervishoiu, raamatupidamise, maksunduse ning tegevusala spetsiifilisi nõudeid


 

"Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus"

Õppekava

Turunduse tervikprogrammid sobivad nii süsteemse turunduse ülevaate  ja tänapäevaste turundus- ja müügiviiside teadmiste vajajatele kui ka neile, kel on vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklik turundusplaan, sellest tulenev omahinna- ja müügihinna kujundus ning välja töötada turunduskulusid sisaldav kompleksne finantsplaan. Vajadusel  on võimalik see integreerida äriplaani teiste osadega. Sobib nii praegustele kui ka tulevastele turunduse spetsialistidele ja turundusjuhtidele kui ka alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele.

Varaseja registreerija soodushind 20% soodsam 1 kuu enne koolituse algust - toodud hinnad koos käibemaksuga alltoodud summades.

Koolituskursused: 

22.05.2022 - 23.06.2022
31.05.2022 - 14.07.2022

Koolitus toimub reeglina ajavahemikus kl 9.00-18.00 (osalejatega iganädalaselt kooskõlastatud  kellaaegadel) eesti keeles, enamasti 2-4 korda nädalas, 5- 10 akadeemilist tundi päevas, täpsed kuupäevad ja kellaajad  osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt. 

140 akadeemilist tundi (140 at iseseisvat ja praktilist töötundi, kogumaht 280at) , hind 1985€

 

 Õpiväljundid:

- oskus planeerida iseseisvalt kaasaegseid ja  valdkondlikult sobivaid turundusviise sisaldavat turundusplaani nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele 

- oskus planeerida ja teostada terviklikke turundusprojekte

- oskus koostada turundustegevuste ajakava ja turunduseelarvet

- oskus koostada äriplaani ja turundusprojektide turunduseelarveid

- oskus  mõõta turundustegevuse efektiivsust ja  arvestada seda edasiste turundustegevuste planeerimisel

- oskus arvestada omahinda

- oskus maandada ja ennetada  turundusriske äriplaani koostamisel

 - oskus rakendada terviklikku turundusprotsessi mudelit turuvajadusel põhinevast tootearendusest kuni toodete realiseerimiseni ja lõpptarbijate tagasiside mõõtmiseni

 

VÄHENDATUD PROGRAMM "TURUNDUS JA MÜÜGISUHTLUS":

Vähendatud programmid sobivad eelkõige neile, kel on teatud määral turundusalaseid eelteadmisi või kogemusi ning kel pole vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklikku turundusplaani ega vajadusel seda integreerida äriplaani teiste osadega. 

VÕTA-põhimõtte rakendamine ehk  varasema õppija teadmiste, individuaalse õpi- ja töökogemuse arvestamine individuaalse õppekava kohandamisel vähendatud mahus eelkokkuleppel koolitajaga:

Koolituskursused:

22.05.2022 - 23.06.2022
31.05.2022 - 14.07.2022

90 akadeemilist tundi (lisandub 90 at iseseisvat tööd, kokku 180 at), soodushind 1790,00€.

Koolitus toimub reeglina ajavahemikus kl 9.00-18.00 (osalejatega iganädalaselt kooskõlastatud  kellaaegadel) eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 5- 10 akadeemilist tundi päevas, täpsed kuupäevad ja kellaajad  osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.  

66 akadeemilist tundi,  999€

Antud koolitus sisaldab aktuaalse teemana ka toetusprojektide turundusplaani spetsiifikat.

Koolituse teemad: Alustava ettevõtja äriplaani kvaliteetse turundusplaani komponendid ja nende vaheline seos. Turundusprotsessi etapid.  Tegevuskeskkonna võimaluste ja ohtude analüüs. Firma põhiväärtused ja turunduse eesmärgid äriplaanis ja turundusplaanis.

4 ja 5P turundusmudelid. Turundusfunktsioonid. Turuanalüüs, turusegmentide, sihtgruppide määratlus, turutrendide analüüs.  Tootearendus  vastavalt turunõudlusele. Alakaetud turusegmentide ja turuniššide määratlus. Turuvajaduste statistiline analüüs. Innovaatilised, efektiivsed turustamise meetodid. Turunduseelarve. Toote hinnakujundus.  Unikaalne müügiargument. Toote lisandväärtused ja innovaatilised eelised. Firma visuaalse kuvandi loomine ja firma sümboolika. Ettevõtte ja kaubamärgi nimi, logo ja slogan. Ettevõtte väärtused. Logo Müügimetoodika. Tarbijakäitumise põhimõtted, tarbijate tüübid. Tarbija ostukünnise ja ostumotiivide analüüs. Ostukünnise ületamine. Kahvli meetod jm müügitehnikad. Turundusriskid ja nende maandamine SWOT maatriks meetodil.

Erilist tähelepanu pööratakse koolituse käigus osaleja äriplaani või turundusplaani eelhindamisel võtmevaldkondadele:

turu statistilisele analüüsile – kas piisava suurusega turg ja kriitiline arv potentsiaalseid kliente on kõigi toodete puhul statistiliste andmetega põhjendatud ning turustusmeetmed sobivad toodud sihtgruppidele. Toetusprojektide turundusplaani spetsiifika.

Toetus- ja arendusprojektide planeerimine, juhtimine ja aruandlus

Õppekava


Pea kõik senised koolituse jooksul juhendatud ja juhendaja poolt valmis kujul hinnatud toetusprojektid on saanud positiivse rahastamisotsuse!

Kuigi antud kursus ei ole otseselt suunitletud projektijuhi kutseeksami ettevalmistamiseks, on  kõik meie õppijad, kes on antud kursuse läbinud ja sooritanud soovi korral kutseeksami, saanud Projektijuhi kutsetunnistuse vastavalt oma projektikogemustele soovitud kutsetasemel.

Koolitaja Sigrid Salla.

NB! Vaid 180 at täisprogrammi hind sisaldab  ka terviklikku näidisprojekti sisaldavat käsiraamatut S. Salla "Projektijuhtimine" väärtuses 299,20 eur ning digitaalset põhjalikku õppematerjali , väärtusega 499eur, mis hõlmab põhjalikku äriplaani osade kirjutamise juhendit ja näiteid õppija poolt valitud äriplaani vormi alusel (EAS vm)  väärtuses 190 eur

Koolitusperiood:

15.08.2022 - 31.10.2022
21.08.2022 - 31.10.2022
25.08.2022 - 03.11.2022 

Süvendatud õppega tervikprogramm koos projektide näidetega (süvendatud teema valitakse vastavalt õppija vajadustele): 18-36 koolituspäeva 180 at (koos iseseisva praktilise tööga 360at),  hind 2499€.
Programmi läbijatel sisaldab koolitushind projekti käsiraamatut "Projektijuhtimine" ja õppija valdkondades või lähedastelt valdkondadelt arendus- ja toetusprojekte.

Koolituse teemad:  Projekti ja toetusprojektide mõisted, projektorganisatsiooni kuuluvate isikute rollid. Projektijuhi isikuomadused, oskused ja rollid. Projekti etapid. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad. Projekti eeluuringud: mikro- ja makrotasandi mõjutegurid, seadusandlusega seotud piirangutega arvestamine, sihtgruppide ja sidusgruppide eeluuring, rahastatate tingimuste uuring. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus ja sidumine rahastajate prioriteetide ja eesmärkidega. Logframe meetod. EL toetusprojektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud, Toetustaotluste tüüpvead. Projekti planeerimise meetodid. Ajaplaneerimine ja ajajuhtimine. Kriitiline tee ja ajapuhvrite õige planeerimine. Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Projektijuhtimise tarkvarade (MS Project, Open Project jt) tööriistad ja põhifunktisoonid ressursside planeerimisel ja teostusfaasis ressursside  kontrollimisel ja ümberplaneerimisel  Projektigrupi meeskonnaks kujundamine ja sünergiline juhtimine. Meeskonna motiveerimine. Läbirääkimiste ja argumenteerimise, empaatilise enesekehtestamise, peegeldamise jm meetodid suhtlemisel projektigrupi ja sidusgruppidega. Probleemide, konfliktide ja kriiside ennetamine ja lahendamine. Projekti sise-ja välisseire, vahe- ja lõppraportid.

 Õpiväljundid:

oskus iseseisvalt  arendada  toetusprojekte, mis vastavad osaleja valitud toetusmeetmest toetuse saamise tingimustele

- oskus planeerida arendusvajaduste täitmiseks  organisatsiooni ja piirkondlikke eesmärke toetavad arendusprojektid

- oskus leida arendusprojektide teostamiseks sobivad toetusmeetmed jm rahastamisallikad

- oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte ja  toetusmeetme spetsiifiliste  strateegiliste eesmärkide ja  rahastamisprioriteetidega

- oskus arvestada keskkonnaga: projekti sidusgruppide,  mikro- ja makrotasandi faktorite ning valdkondlike nõuete ja regulatsioonidega

- ajakavade  koostamise ja hilinemise riskide ennetamise oskus projekti tegevuste,  aja ja tööjaotuse planeerimisel

- oskus planeerida projekti inimressursse ja projekti eelarvet,  arvestades toetuse väljamakse süsteemi ja abikõlblikkuse tingimustega

- teadmised projektitarkvarade põhifunktsioonidest ja eelistest

- projekti riskide määratlemise, ennetamise ja maandamise oskus

- oskus projekti teostamisel juhtida, kontrollida ja ümberplaneerida projekti

- oskus luua ja kujundada pädev ja motiveeritud  projektimeeskond

- oskus luua  motiveeriv töö ja tulemuste kvaliteedihindamise, tasustamise süsteem

- probleemide, konfliktide ja kriiside ennetamise ja lahendamise oskus

- oskus  juhtida projektide teostamise raames  muudatusi organisatsioonis

- oskus analüüsida ja hinnata projekti tulemusi ja pikaajalisi mõjusid

- oskus teha nõuetekohast aruandlust

 Küsi täpsemat koolitusprogrammi üksikmooduli või programmi kohta: infoprojektiteenus.ee.

kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 5-10 akadeemilist tundi päevas,

Vähendatud programm individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija individuaalsetele eelteadmistele ja õpivajadustele (VÕTA põhimõte, individuaalsel kokkuleppel korraldajaga) Toetusprojekti koostamine, hindamine ja juhtimine.

Hind sisaldab  ka terviklikku näidisprojekti sisaldavat käsiraamatut S. Salla "Projektijuhtimine" väärtuses 299,20 eur (+km) ning digitaalset põhjalikku õppematerjali , väärtusega 499eur.

12-24 päeva, 120at, 1560€

 kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.


8 päeva, 88 at, 1200

kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

Programmi läbijad koostavad koolitaja juhendamisel reaalse tööalase /erialase toetusprojektoetust taotleda. Koolitajal mitmekülgne praktiline kogemus toetusprojektide koostamisest, hindamisest ja seirest: on tegutsenud EL struktuurifondi toetusprojektide hindamiseksperdina ning on ka ise ettevõtlus- ja teiste toetuste edukas taotleja. Tegutseb projektijuhi kutsekvalifikatsiooni hindajana Kutsekoja komisjonis, projektikonsultandina, mitme kõrgkooli õppejõuna , struktuurifondi toetusi jagavate sihtsasutuste ja ministeeriumide täiendkoolitajana ja projektikäsiraamatute autorina.

 

Küsi täpsemat koolitusprogrammi üksikmooduli või programmi kohta: info at projektiteenus.ee.

Toimumiskoht: Tallinna vahetus lähedus es Saue naabruses Projektiteenus OÜ Projektikoolituskeskuses Kure 1,  Kanama, Saku valdORGANISATSIOONIDE SISEKOOLITUSTE PÕHITEEMAD:

  Pakume sisekoolitusi nii Eestis kui ka praktilise suunitlusega õppereise ka välismaal (vastavalt kliendi eelistusele Itaalia, Sitsiilia, Malta, Filipiinide õppereisid vm sihtkoht), mille jooksul planeeritakse ja teostatakse praktilise tööna rekreatiivprojekt.
 • projektitsükli etapid ja juhtimine
 • EL toetusprojektid ja rahvusvahelised projektid
 • projekti plaani koostamine, projektimeeskonna loomine ja juhtimine, -projektide aruandlus ja hindamine.
 • Sobivate toetusallikate leidmine, toetajate andmebaasid, toetustaotluse finantsprognooside koostamine-Toetusprojektid ettevõtluse käivitamiseks, 56 tundi (ettevõtlus- ja projektijuhtimisprogramm sobib ka töötutele Töötukassast ettevõtlustoetuse taotlemiseks):-
 • Komplekssed projektid, riiklikud programmid ja projektiportfell
 • MS Project projektitarkvara
 • Projekti loogilise maatriksi (logframe) metoodika
 • Igapäevased ajajuhtimise võtted ja projekti ajaplaneerimise meetodid
 • Arendusprojektide, tootearendusprojektide ja tootmisprojektide eripära ja spetsiifilised meetod

 

Koolitaja Sigrid Salla on 17 aastat töötanud projektijuhtimise õppekava juhina, projektikursuste õppejõuna Tallinna Ülikoolis.
Sigrid Salla on mitmete projektijuhtimise käsiraamatute autor,
Projektijuht I-V kutsestandardi loonud töögrupi liige ning kutsekomisjoni liige.
EL toetusprojektide hindamiseksperdina on ta projekti- ja ajajuhtimise metoodika koolitaja ministeeriumides, tõukefondide rakendusüksustes ning erasektoris. Tal on kogemused nii toetuse eduka taotlejana, toetuste hindajana kui ka projektide teostajana.

Koolitajal on õigus teha vajadusel programmis ja koolitushindades muudatusi. Koolitusarvete hindasid ei muudeta tasumistähtaja piires.

 

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus