Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
ja 
 Sigrid Salla
on koolitanud ning juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Archimedese, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ

on pälvinud

väga heade

majandusnäitajatega

eduka

GASELLETTEVÕTTE

tiitli!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre,

Jõgisoo, Ääsmäe,

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Projektiteenus
Koolitused

Koolituste õpik

Projektijuhi kõrgeima taseme kutsetunnistus

"Sain Sigrid Salla projektikursustelt tugeva teoreetilise baasi ning projekti koostamise grupitöödest väärtusliku praktilise kogemuse. Kasutan oma töös pidevalt koolitusel saadud teadmisi ning materjali.
Kursuse läbimine innustas mind muuhulgas looma firma, mille põhitegevusala on projektitaotluste koostamine."
Markus Kõiv, Projektiekspert OÜ juhataja
PRINT
Tutvustus

Tutvustus

Projektiteenus OÜ

Koolitus- ja konsultatsioonijuhi tutvustus

Sigrid Salla
Põhikoolitaja,
Projektiteenus OÜ
Juhatuse liige, CV

 

 
Koolitaja Sigrid Salla omab kõrgeimat projektijuhi  kvalifikatsioonitasemega kutsetunnistust ning on  10 aastat tegutsenud ettevõtjana ja on kahe eduka ettevõtte omanikuna. Äripäev on Projektiteenus OÜ-d diplomeerinud tänu kiire kasvuga majandusnäitajatele 2016. a gasellettevõtteks ja ettevõttele on omistatud 2015. a lõpus kõirgeima krediidivõimega ettevõttena AAA-krediidiklassi sertifikaat.
Sigrid Salla on 16 aastat töötanud projektijuhtimise õppekava juhina, projektikursuste õppejõuna Tallinna Ülikoolis, lisaks ka teaduskonna õppeprodekaanina.

Sigrid Salla on  8 aastat olnud Eesti mahukaima Äripäeva kirjastuse projektikäsiraamatu ja kõrgkooliõpikute autor.

Koolitaja on olnud Projektijuhi kutsestandardi loonud töögrupi liige ning uuendatud kutsestandardi hindaja; samuti tegutsenud aastaid projektijuhi kutsekomisjoni liikmena.

EL toetusprojektide hindamiseksperdina on ta projekti- ja ajajuhtimise metoodika koolitaja ministeeriumides, tõukefondide rakendusüksustes ning erasektoris.

Tal on kogemused nii toetuse eduka taotlejana, toetuste hindajana kui ka projektide teostajana.

Sigrid Salla on läbinud professionaalseks projektikirjutamiseks ja planeerimiseks ning ettevõtluseks 3 olulist õppekava: Tallinna Ülikooli teadusmagistrikraadi lingvistikas ja eesti filoloogias;  ta on läbinud mahuka kõrvalaine õppekava projektijuhtimises Jyväskylä ülikooli täiendkoolituskeskusest Aura ning läbinud ka Jyväskylä ülikoolis ettevõtte majandamise ja organisatsioonide juhtimise alased õppekavad.

Lisaks on läbitud Tööinspektsiooni 24at tööohutuse- ja töötervishoiukoolituse programm, mis on andnud    ettevõtjatele  ja töökeskkonnaspetsialistidele  vajalikud teadmised töökeskkonna, töökorralduse ja vastavate dokumentide  nõuetekohaseks kujundamiseks ning antud valdkonna seadusemuudatustega kursis olemiseks. Sigrid Salla täidab ise ka kahes ettevõttes tööohutusspetsialisti tööülesandeid, mis on andnud ka pikaajalised praktilised kogemused, millest on olnud palju kasu ettevõtjate koolitamisel.

Sigrid Salla portfolio: olulisemad koolitused, erialase kirjanduse loomine ja koolitustegevusega seotud  projektid

Keskkonnaministeeriumi; Keskkonnaameti ja Keskkonna Investeeringute Keskuse EL struktuurifondi programmide ja projektide rakendusasutuse ja -üksuste töötajate loogilise maatriksi metoodikaga koolitus "Rahvusvaheliste projektide ja programmide planeerimine" koostöös TLÜ-ga

ESF PRIMUS programmi toetatud koolitus kõrgkoolide tippjuhtkondadele "Arengukava ettevalmistamine ja projektipõhine täitmine"

BEST programmi toetusprojekt "EL Toetusprojektide ja rahvusvaheliste projektide e-kursus"

"EL toetusvõimaluste andmebaasid ja ettevõtjate toetusprogrammid" Äripäeva projektijuhtimise käsiraamatu täiendus

Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa kui struktuurifondi rakendusasutuse ja -üksuste töötajate programmikoolitus "ESF struktuurifondi programmide planeerimine ja juhtimine" koostöös TLÜ-ga

Kõrgkoolide tippjuhtkondade projektijuhtimise koolitaja EL struktuurifondi kõrgkooliarendusprogrammi ESF Primus toetusel "ESF toetusprojektide ettevalmistamine"

EL tõukefondi toetusprogrammide ja toetusprojektide ettevalmistamise kursused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete projektijuhtidele ja Tallinna Ülikooli üliõpilastele (4EAP,TLÜ)

Projektide ettevalmistamineja projektitarkvara kursused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete projektijuhtidele ja TLÜ üliõpilastele (6EAP, TLÜ)

Ukraina ja Eesti noorte teadlaste ja doktorantide projektijuhtimise ingl k koolitus välisministeeriumi kaasrahastatud projekti raames Kiievis

Varumeesteenindus OÜ töötajate projekti planeerimise täiendkoolitus

Projektiteenus OÜ-le tehnoloogia hankimiseks

REDEL programmi toetusprojekt "Projekti ettevalmistamise ja projektitarkvara e-kursus"

Eesti Lastekaitseliidu projektijuhtimise koolitused

 

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus