Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
on koolitanud ja juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ on

Eesti

Gasellettevõtte 2016!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Kuidas kirjutada abikõlbulikku äriplaani?
Kuidas käivitada oma ettevõte?
Kuidas koostada projektile rahataotlust?
Kuidas planeerida aega ja suurendada efektiivsust?
Avatud koolitused:
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks
Avatud koolitused:
Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine
Avatud koolitused:
Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus
Avatud koolitused:
Projektijuhtimine ja projektitarkvara
Küsi koolituspakkumist
sigrid@projektiteenus.ee
Projektiteenus
Koolitused
PRINT
KoolitusprojektidÕppekavad, õppekorraldus, koolitaja pädevus, kvaliteedikindlustamineProgramm 2

Programm 2Koolituse tutvustuse juurde tagasi

Programm

"Projektijuhtimine ja projektitarkvara"

koolitusprogramm

 

Korraldaja:

Projektiteenus OÜ

 

Moodulid

Moodulid hõlmavad süstemaatiliselt toetusprojekti koostamise, teostamise ja hindamise protsessi nii  projektijuhi, projekti arendaja kui ka projekti meeskonnaspetsialisti aspektist.

Toimumisaeg

2016 kevadsemester

Eesmärk:

Kujundada suutlikkus   ette valmistada, juhtida, hinnata ja seirata arendus- ja investeerimisprojekte.

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse tulemusena kujuneb

- oskus arendada  ettevõtte arendusvajaduste täitmiseks  jätkusuutlikud, innovaatilised projektid

-oskus koostada MS Project projektitarkvaraga professionaalseid ajagraafikuid ja kasutada  seda abiks inimressursi ja raharessursi planeerimisel

- oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte strateegiliste eesmärkidega

- teadmised  EL toetusprojektide abikõlblikkuse ja kaasfinantseerimise põhimõtetest

- teadmised projektiplaani sisulistest, tehnilistest ja vormistuslikest nõuetest

- oskus juhtida projekti ressursside planeerimist ja toetustaotluse koostamist

- oskus anda eelhinnang projektiplaani sisulisele ja tehnilisele kvaliteedile

- oskus komplekteerida professionaalne projektigrupp ja osaleda projekti juhtkomitee töös

- teadmised toetuse väljamaksete nõuetest ja toetuse väljamakse süsteemidest

- suutlikkus juhtida ja kontrollida projektigruppi, suhelda sidusgruppidega ja  osaleda juhtkomitee töös

- oskus koostada nõuetekohast aruandlust

 

Sihtgrupid:

Projektijuhid, ettevõtete ja toetajate projektikonsultandid ja  tulevased ja praegused hindamiseksperdid(rakendusüksustes ja rakendusasutustes), alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtete  juhid,  projektitöötajad, arendusosakondade spetsialistid, valdkonnaspetsialistid, töötud, kes soovivad projektialast tööd leida ja/või oma projektile toetust taotleda

 

Koolituse lisandväärtus

 

-koolituspaketi õppematerjalina saate tasuta  praktilise käsiraamatu "Projektijuhtimine  – praktiline käsiraamat näiteprojektiga"

- praktilise harjutustööna valmivad järk-järgult abikõlblikud toetusprojektid, millele saate toetust taotleda

Nõuded lõpetamiseks:

Praktilised tööd koolituse käigus

 

Õppemeetodid

Kursus on praktilise suunitlusega, case-harjutused ja oma projekti koostamine. Koolituse jooksul iseseisev töö. Koostatakse rühmatööna ja individuaalselt oma töövaldkonna projekt.

 

Koolituse sisu (teemad):

- ettevõtte arendusprojekti tsükkel, muutuse elluviimise etapid

- logframe: projektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, sisendite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod

- projektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; sidusgrupid

- toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad

- projekti koostamise tüüpvead

- ajastamise ja eelarvestamise tehnikad

- toetusprojekti eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti

- projektorganisatsiooni ja juhtkomitee loomine, projektijuhi ja meeskonna värbamine

- toetusprojekti koostamise juhtimine, juhtkomitee ja projektigrupi koosolekud

- projekti teostamise juhtimine, tegevuste ja kulutuste abikõlblikkuse tagamine eelarve ja ajakava täitmisel, muudatused

- rahavoogude prognoos

-tulude ja käibemaksu arvestamine rahavoogude planeerimisel

- vahe- ja lõpparuandlus

- ajajuhtimise tehnikad

Koolitaja:

Sigrid Salla

(projektijuhtimise õppejõud, projektijuhtimise õppekavajuht, Projektijuht I-IV kutsestandardi töörühma liige,Äripäeva projektijuhtimise käsiraamatu toimetaja ja põhiautor, EL struktuurifondi kõrgharidusprojektide hindamisekspert, eurotoetuse süsteemi juhtide ja ametnike koolitaja) www.projektiteenus.ee/tutvustus

Koolituse hind km-ta

Moodulite hinnad on toodud veebilehel või individuaalses hinnapakkumises

 

 

 

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus