Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner
Tutvu
 
 
Projektiteenus OÜ on koolitanud edukalt mitmeid EASi ja teiste riiklike asutuste poolt toetatud alustavaid ettevõtjaid ja ettevõtteid.

.

Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt ”Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine” Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
EST ENG
Projektiteenus
Avaleht    Tootmisprojektid    Koolitusprojektid    Konsultatsiooniprojektid    Tutvustus    Kontakt
Koolitused

"Sain Sigrid Salla projektikursustelt tugeva teoreetilise baasi ning projekti koostamise grupitöödest väärtusliku praktilise kogemuse. Kasutan oma töös pidevalt koolitusel saadud teadmisi ning materjali.
Kursuse läbimine innustas mind muuhulgas looma firma, mille põhitegevusala on projektitaotluste koostamine."
Markus Kõiv, Projektiekspert OÜ juht, koolitaja
"Projektiteenuse  koolituse valikul oli minu jaoks otsustavaks see, et kõik selle firma kursustel osalejad, kelle äriplaani või toetuspojektid on kursuse juhendaja Sigrid Salla  hinnanud ning aidanud täiendada, on saanud Töötukassast jt toetusprojektide rahastajatelt positiivse toetuse otsuse. Kursuse teemad olid väga põhjalikud. Koolitaja andis erinevaid ideid lähtuvalt äriplaani teemast ja kasulikke nõuandeid. Väga palju kasu oli õppematerjalidest, mis olid väga mahukad. Kasulikud olid ka nõuanded, kuidas korraldada väikeettevõtjana targalt majandamist. Koolitusmaterjalid olid väga head ja mahukad. Koolituse asukoht oli hea, söögid väga maitsvad."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2014

"Koolitus ületas minu ootused ning õppisin isegi enam, kui oleksin osanud arvata. Koolitajaga olin väga rahul, valdas teemat, tema käsitlused olid põnevad, kaasahaaravad, sisukad. Koolituskoht väga meeldis - mitte tavapärane, meeldis tavapärasest suurem vabadus - ilusate ilmadega sai veeta pausid ja teha ka ajurünnakuid terrassil, väga looduskaunis kohas. Hea oli tunda igal osalejal, et ta on oodatud! Ettepanek jätkata programmi samas vaimus!"

Alustava ettevõtja projektijuhtimise ja ettevõtlusprogrammis õppija, 2014
 

"Tulin turundust õppima ja väga laiahaardeliselt koos praktiliste näidetega seda ka sai - kõik küsimused said vastuse ja praktilise näite. Kõige enam kasu oli ajurünnakutest - palju uusi ja huvitavaid ideid sai kogutud. Koolitusmaterjal mahukas ja põhjalik. Koolitaja Sigrid Salla - naine nagu orkester - koolituse ajal haarab kogu grupi niimoodi töösse, et ei pane tähelegi, kui kohvipausiks on kohv ja küpsised laual ning lõunapausiks sooja maitsva toiduga laud kaetud."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014
"Programm täitis minu ootusi. Väga palju oli praktilisi näiteid teooria kõrvale. Kõige enam kasu oli sellest, et koolitaja demonstreeris, kuidas ja kui põhjalikult tuleb äriplaani osasid käsitleda reaalsete rahastuse saanud äriplaanide ja toetusprojektide näitel (enamasti kasutatakse koolitustel vaid välja mõeldud lühinäidiseid või ainult teooriat). Enim kasu oli sellest, et koolitaja loeb ja hindab tõesti põhjalikult kõigi õppijate äriplaane (tõestus oli see, et tööd olid "punased") ning annab tagasisidet, mida paremaks teha. Lisaks oli hea, et õppijad said endale lisaks slaididele ka käsiraamatu koolitusel toodud näidetest paremaks arusaamiseks. Teemad olid paindlikud ega toimunud kivisse raiutud rutiini pidi. Hea, et koolitus ei olnud monoloogi vormis, vaid koolitaja kaasas ja ärgitas koolitajaid diskussioonile. Suur kasu oli minu jaoks äriplaani hindamise oskusest, st sain infot, mis äriplaani osad ja kuidas peavad olema omavahel seotud ja kuidas neid kokku kirjutada. Koolitaja oli nõudlik, mis oli hea, sest äriplaan sai põhjalik tänu sellele.  Positiivne, et koolitusaeg oli pandlik ning eraldi kokku lepitav, arvestati ka osalejate soovide ja võimalustega.  Koolituskoht oli super. Väga hea, et lisaks siseruumidele toimus koolitus paaril korral ilusate ilmadega vahelduseks ka välikeskkonnas. Söögid ja kohvipausid olid super. Tagasisidevorm võiks olla poole pikem :)
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2014

"Enne koolitusele tulekut ei osanud oodata sellist põhjalikkust. Väga informatiivne ja materjalide rohke kursus.  Projekti kirjutamise kohta läbiti kõik vajalikud teemad. Koolitaja võtab kursust väga tõsiselt, näha on, et see töö meeldib ja  sobib talle! Koolituse atmosfäär oli väga meeldiv ja vahetu. Väga palju  kasu oli ka ajajuhtimise meetoditest. Suur tänu koolitajale ja palju edu seoses edasiste koolitustega! Koolitaja võtab kõigi teemad endale südameasjaks - loodan, et ta saab siiski ka vahepeal enda jaoks puhkust võtta!"

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014

"Läbitud programm on väga vajalik, alustavale ettevõtjale arusaadav. Koolitaja heal tasmel. Abimaterjalid on hästi läbi mõeldud ja suureks abiks. Koolituskoht on mugav. Hea kaasaegne tehnika."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014
"Teemad olid asjakohased ja aktuaalsed. Oluline pluss oli  ka see, et teemade käsitlemisel paralleelselt tegelesime konkreetse äriplaani koostamisega. Koolitusmeetodi puhul oli positiivne meeskonnatöö, ühine arutelu äriplaani teemade üle, koolitajalt ja kaasõppijatelt oma äriplaani kohta tagasiside ja kasulike ettepanekute saamine. Koolitaja oli pädev, praktik. Lisaks on koolitaja laia silmaringiga, hea ideede generaator iga õppija äriplaani teemal. Koolitus oli praktiliste näidetega, mitte ainult teooriaga. Suurim kasu oli minu jaoks praktiline kogemus äriplaani koostamisel. Meeldejääv oli ka kommunikatsiooni olulisus - kui tähtis on korrektne ja operatiivne infovahetus. Koolituse materjalid põhjalikud, informatiivsed. Koolituskohas kõik koolituseks vajalik olemas. Lisandväärtuseks lisaks kohvipausile pakutav maitsev lõunasöök.
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Koolituse raames käsitleti põhjalikult  õppijate valitud äriplaani valdkondi ja teemat. Põhjalik praktiline töö äriplaaniga tagas eesmärgi saavutamise (äriplaani valmimise). Ei kaldutud liigselt teooriasse, mis on hea. Koolitajal palju kogemusi, näiteid; hea kaasamõtlemise oskus ja kasulikud nõuanded minu äriidee edasiarendamisel. Enim kasu oli koolitaja kaasamõtlemisest, minu teemasse süvenemisest. Tänu väiksele grupile oli intensiivsem töö ja suurem individuaalne abi koolitajalt. Põhjalikud slaidid. Väga maitsev toit ja hea koolituse seltskond (atmosfäär)."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Koolitaja Sigrid Salla on väga kogenud nii projektijuhina, toetusprojektide koostajana, äriplaani koostajana ning annab oma teadmisi edasi avatult ja põhjalikult. Koolitus oli väga materjali- ja töömahukas. Materjalid on kasutatavad pikema aja jooksul, samuti erinevad nõuanded. Koht, teenindus, toit tipptasemel."
 Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Väga põhjalik, kasulik ja laialdane info kogu projektitöö, ettevõtluse kui muu kasuliku info osas. Väga hea, et teoreetilisele osale järgnes iga kord ka praktiline töö ja sellele järgnes analüüs ning tagasiside. Koolitaja super - laialdased teadmised, oskus infot edasi anda. Meeldis, et koolitajal mõte lendas ja pidevalt sain uusi mõtteid ja tähelepanekuid kirja panna, mida oma äriplaanis kasutada. Huvitavad kursusepäevad. Väga positiivne on omada ka pärast koolitust praktilist käsiraamatut näidistega. Soovitused muude raamatute osas olid ka väga kasulikud. Koolituskoht koolituse läbiviimiseks oli hea - ruum mugav, valgusrohke. Tehnika oli väga hea, pausid mõistliku aja tagant. Suur tänu!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012

"Kõik vajalikud teemad said käsitletud. Väga hea, et käsitleti teemasid ka iga projekti ja äriplaani keskselt - personaalne lähenemine, mida kohtab koolitustel väga harva! 5+! teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Heal tasemel koolitaja, lai silmaring ja kiire lülitumine õppijate erinevatesse teemadesse, äriplaanide valdkondadesse, nt tootmisettevõte, fotograafiateenused jne - teadmised ja erinevad ideed! Väga meeldis avalik arutelu ja konstruktiivne kriitika (heas mõttes!). Materjalid olid head ja põhjalikud. Koht mugav, hubane ja hea. Jätkata personaalset lähenemist, see oli minu lemmikosa!"

Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
"Koolitusprogramm äärmiselt vajalik oma projekti elluviimise ettevalmistamisel. Koolitusmeetodid sobivad, ka praktilise töö ja teoreetilise ülevaate osakaal oli väga sobiv, kõik nimetatud osad olid tasakaalus. Meeldis eriti individuaalsete projektiteemade ja küsimuste arutelu. Koolitaja pädevus - super! Pädevus väga kõrgel tasemel. Koolitusmaterjalid väga hästi koostatud, selgitused piisavad ja arusaadavad. Hea kasutada ka tulevikus oma projektide toeks. Koolitus tõstis enesekindlust. Kaugelt tulijana sobis enim variant, et koolitus toimus nädalas järjestikustel päevadel. Meeldiv keskkond, hea esitlustehnika, maitsev kohv!"
Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2013
"Kõik teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Koolitaja on väga pädev ja laia silmaringiga. Stimuleerib kaasa- ja isemõtlemist. Koolitusmeetodid olid väga head, kuna teooria ja praktika käisid käsikäes. Enim kasu oli projektijuhtimise valdkonna põhjalikust käsitlemisest. Väga meeldiv koolituskoht ja atmosfäär."
 Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2012
"Koolitaja seletas teemad lahti väga huvitavalt -  isegi äriplaani finantsprognoosid, mis on raske teema. Koolitusmaterjalid head: hiljem kui on vaja midagi vaadata, siis on olemas materjal. Kõik oli sobiv - nii koht, tehnika kui ka kohvipausid ja söök. Algul oli natuke raske, sest polnud harjunud enam pingsalt kaasa mõtlema."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
"Turundusteemad oli minu jaoks väga kasulikud. Peab ütlema, et koolitaja on suutnud luua koolitusel väga meeldiva atmosfääri, koostööõhkkonna. Koolitusel tekkis soov  äriplaani kirjutamise tervikprogrammis osaleda."
Turunduskoolituse õppija, 2012
"Koolitaja oli äärmiselt pädev ja asjalik. Koolituspäevad ja tehnikad väga head, koolitusmaterjalid põhjalikud. Projektikoolituskeskus oli hubane ja kaunis koolituskoht (lihtsalt super!), suurepäraselt korraldatud tugiteenused."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija,  2012
"Koolitusprogramm vastas ootustele ja veelgi enam! Sai omandatud nii praktilisi kui ka teoreetilisi kogemusi, teadmisi. Koolitaja on oma ala spetsialist. Väga meeldis koolitaja ettevalmistus igaks päevaks ning põhjalikkus. Koolitusmaterjalid olid sisukad ja informatiivsed. Kõige enam meeldisid juhendid ja nõuanded projektide ja äriplaani kirjutamiseks."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
PRINT
Koolitusprojektid

Koolitusprojektid

PDF

KOOLITUSLUBA 6454 HTM (kehtiv aastani 2016)

Projektiteenus OÜ Projektikoolituskeskus pakub terviklikke moodulipõhiseid koolitusprogramme kui ka lühikoolitusi spetsiifilistel teemadel. Põhikoolitaja Sigrid Sallal on kõrgeima kvalifikatsioonitasemega projektikoolitaja ja projektispetsialist Eestis (Projektijuht V kutsetunnistus).

AVATUD KOOLITUSED:

Võimalik osaleda ühes või mitmes üksikmoodulis või õppida süvendatud tervikprogrammis.

Tervikprogramm annab vajalikud teadmised ja praktilised projektitöö oskused "Projektijuht II" kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Programmi läbinul on omandatud projektijuhtimise terviklik kõrvaleriala. Lõpetanul kujuneb pädevus töötamiseks projektijuhina, ettevõtjana ja projektimeeskonna liikmena, projektide kirjutajana ja arendajana ettevõtetes, projektide konsultandina või seiretöötajana ettevõtetes või sihtasutustes.

Projekti koostamise oskus on vajalik oma ettevõtlusega alustamiseks, samuti ettevõttes toote või teenuse väljatöötamiseks kaasfinantseeringu toel eri töövaldkondades.

PDF
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks

Ettevõtluse teemad vastavad ettevõtluse alustamise toetuste taotlemise tingimustele.
Süvendatud õppega tervikprogramm  160 at 2075€
sisaldab  projekti käsiraamatut "Projektijuhtimine" (väärtus 35,00 eur lisandub üksikmoodulite hinnale).

Koolitaja Sigrid Salla.

I grupp 18.02.15-16.04.2015,  kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

II grupp 25.02.15-16.04.2015, kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

III grupp 06.03.15-30.04.2015, kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

IV grupp 18.03.15-14.05.2015, kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

Vähendatud ettevõtlusprogrammid (peamiselt finants- vm üksikmoodulites eelnevalt osalenutele või neile, kes on iseseisvalt äriplaani teinud, kuid pole saanud taotletud toetust, soovitavalt individuaalsel kokkuleppel korraldajaga):

12 päeva,120 akad/tundi (eelkõige neile, kes soovivad olemasolevat äriplaani täiendada, edasiarendada või parandada), hind 1990€, koolitusperiood:

27.02.2015 - 09.04.2015  kl 9.15-17.30, eesti keeles, enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

10 päeva,100 akad/tundi, hind 1350€, koolitusperiood:

18.03.2014 - 17.04.2015   kl 10-17.00, eesti keeles, enamasti 2 korda nädalas, keskmiselt 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

9 päeva,90 akad/tundi, hind 1300€, koolitusperiood:

I grupp 18.02.2015 - 18.04.2015 kl 9.45-17.30, enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

7 päeva,77 akad/tundi, hind 1050€, koolitusperiood:

07.04.2015 - 30.04.2015 kl 9.15-17.30, enamasti 2 korda nädalas, keskmiselt 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

ETTEVÕTLUSPROGRAMMI MOODULITE LÜHIKOOLITUSED:

 "Äriplaani mikro- ja makroanalüüs ning finantsprognoosid"

6 päeva, 66 tundi, 990€, 31.03-18.04.2015

Ärikeskkonna analüüs: markokeskkonna trendid; mikrokeskkonna sisenemisbarjäär, asendustooted, tarnijate, klientide ja ostjate võim, valdkonna konkurentsikeskkonna struktuuri analüüs. Statistika kogumine mikro- ja makroanalüüsi koostamiseks. Info süntees ja seostamine äriplaani valdkonnaga.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud. Projekti eelarve.Toote omahinna arvestus.  Toetuse finantseerimise süsteemid. Finantsprognoosid: müügitulu prognoos, kasumiaruanne, bilanss. Raamatupidamise põhialused. Alustava ettevõtja käivitusprogrammi kulud. Ettevõtte säästlik majandamine. Ettevõtte juhi poolt majandusaruannete adekvaatne hindamine ettevõtte finantsseisu määratlemiseks.

Koolitus hõlmab ka ettevõtluse alustamise toetuste äriplaani või toetusprojekti jaoks vajalike finantsprognooside koostamist ja taotlusvormide finantsosade täitmist. Võimalus omandada käsiraamat "Projektijuhtimine" (sisaldab  näidisprojekti).

 

Koolituse teemad:

Ettevõtluse teemad (vastavad Töötukassa ettevõtluse alustamise toetamise tingimustele): Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded.

Ettevõtlusvormid, nende erinevused. Ettevõtjale, projektijuhile olulised infokanalid, tugistruktuurid.Toetuse taotlemise võimalused. Äriidee analüüs, äriplaan ja alustava ettevõtja arendus- ja toetusprojekt - koostamise põhimõtted ning projekti juurde kuuluva äriplaani ja taotlusprojekti individuaalne koostamine. Toode, turundus, turustamisviisid (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi-ja jaotuskanalid). Tööõigus.

Finantsplaneerimine (bilanss, tulud-kulud, finantsprognoosid. Kassavooplaan, kasumiaruanne, eelarve). Raamatupidamise põhialused.

Maksunduse alused,maksustamine. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus.

Projekti ettevalmistamise ja planeerimise teemad (vastab Projektijuhi kutsestandardi projektispetsialisti või projektijuhtimise kogemuse olemasolul ka projektijuhi teadmiste tasemele): Projekti mõiste. Äriplaani planeerimine ja teostamine projektidena. Arendusprojekti etapid ja projektijuhtimise põhimeetodid.

Projekti planeerimise meetodid. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod. EL toetusprojektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad. Toetustaotluste tüüpvead. Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Projektijuhtimise tarkvara MS Project, ajaplaneerimine ja ajajuhtimine.

Läbinul vajalikud teadmised ja oskused taotlemiseks "Projektijuhi" kutsetunnistust (tase oleneb projektitöö kogemuse pikkusest, ilma kogemuseta projektispetsialisti tase).

Kutsetunnistus on kasulik nii erinevate toetuste taotlemisel projektijuhi kompetentsi tõendamiseks kui ka projektitööd sisaldavale ametikohale kandideerimiseks.

Kutsetunnistuse saamist toetatakse. Seni on kõik meie koolituse läbinud saanud kutsetunnistuse taotletud tasemel!

PDF
"Turundusplaan ja turundusprojektid ettevõtja äriplaanis "

Turunduse tervikprogrammid sobivad eelkõige neile, kel on vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklik turundusplaan ning vajadusel see integreerida äriplaani teiste osadega. Sobib nii  alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõtjatele või turundusspetsilisti tööfunktsioone hõlmavate töökohtade jaoks.

I grupp  11.02.2015-27.02.2015, 130 akadeemilist tundi, 1690€ (grupi toimumiseks on miinimumarv inimesi registreeritud).

II grupp  26.02.2015-12.03.2015, 130 akadeemilist tundi, 1690€ (grupi toimumiseks on miinimumarv inimesi registreeritud).

VÄHENDATUD PROGRAMM "TURUNDUS JA MÜÜGISUHTLUS":

Vähendatud programmid sobivad eelkõige neile, kel on teatud määral turundusalaseid eelteadmisi või kogemusi ning kel pole vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklikku turundusplaani ega vajadusel seda integreerida äriplaani teiste osadega 

06.03.2015-09.04.2015, 88 akadeemilist tundi, 1320€ (grupi toimumiseks on miinimumarv inimesi registreeritud).

18.03.2015-09.04.2015, 66 akadeemilist tundi, 990€ (grupi toimumiseks on miinimumarv inimesi registreeritud).

Antud koolitus sisaldab aktuaalse teemana ka toetusprojektide turundusplaani spetsiifikat.

Koolituse teemad: Alustava ettevõtja äriplaani kvaliteetse turundusplaani komponendid ja nende vaheline seos. Turundusprotsessi etapid.  Tegevuskeskkonna võimaluste ja ohtude analüüs. Firma põhiväärtused ja turunduse eesmärgid äriplaanis ja turundusplaanis.

4 ja 5P turundusmudelid. Turundusfunktsioonid. Turuanalüüs, turusegmentide, sihtgruppide määratlus, turutrendide analüüs.  Tootearendus  vastavalt turunõudlusele. Alakaetud turusegmentide ja turuniššide määratlus. Turuvajaduste statistiline analüüs. Innovaatilised, efektiivsed turustamise meetodid. Turunduseelarve. Toote hinnakujundus.  Unikaalne müügiargument. Toote lisandväärtused ja innovaatilised eelised. Firma visuaalse kuvandi loomine ja firma sümboolika. Ettevõtte ja kaubamärgi nimi, logo ja slogan. Ettevõtte väärtused. Logo Müügimetoodika. Tarbijakäitumise põhimõtted, tarbijate tüübid. Tarbija ostukünnise ja ostumotiivide analüüs. Ostukünnise ületamine. Kahvli meetod jm müügitehnikad. Turundusriskid ja nende maandamine SWOT maatriks meetodil.

 

Erilist tähelepanu pööratakse koolituse käigus osaleja äriplaani või turundusplaani eelhindamisel võtmevaldkondadele:

turu statistilisele analüüsile – kas piisava suurusega turg ja kriitiline arv potentsiaalseid kliente on kõigi toodete puhul statistiliste andmetega põhjendatud ning turustusmeetmed sobivad toodud sihtgruppidele. Toetusprojektide turundusplaani spetsiifika.

PDF
Projekti kirjutaja ja hindaja programm
"Arendus- ja toetusprojekti koostamine, hindamine ja juhtimine"

Läbinul vajalikud teadmised ja oskused taotlemiseks Projektijuhi kutsetunnistust. Koolitaja Sigrid Salla.

Kõik senised koolituse jooksul juhendatud ja valminud toetusprojektid on saanud positiivse rahastamisotsuse!

Süvendatud õppega tervikprogramm 
sisaldab  projekti käsiraamatut "Projektijuhtimine" (väärtus 35,00 eur lisandub üksikmoodulite hinnale).


Süvendatud õppega tervikprogramm (süvendatud teema valitakse vastavalt õppija vajadustele): 16 päev (160 at),  hind 2075€.
Programmi läbijatel sisaldab koolitushind projekti käsiraamatut "Projektijuhtimine".

Projekti ettevalmistamise ja planeerimise teemad (vastab Projektijuhi kutsestandardi projektispetsialisti või projektijuhtimise kogemuse olemasolul ka projektijuhi teadmiste tasemele): Projekti mõiste. Äriplaani planeerimine ja teostamine projektidena. Arendusprojekti etapid ja projektijuhtimise põhimeetodid.

Projekti  vajaduste analüüsi, eeluuringute ja planeerimise meetodid. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod. EL toetusprojektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad. Toetustaotluste tüüpvead. Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Projektijuhtimise tarkvara MS Project, ajaplaneerimine ja ajajuhtimine.

Läbinul vajalikud teadmised ja oskused taotlemiseks "Projektijuhi" kutsetunnistust (tase oleneb projektitöö kogemuse pikkusest, ilma kogemuseta projektispetsialisti tase).

Kutsetunnistus on kasulik nii erinevate toetuste taotlemisel projektijuhi kompetentsi tõendamiseks kui ka projektitööd sisaldavale ametikohale kandideerimiseks.

Kutsetunnistuse saamist toetatakse. Seni on kõik meie koolituse läbinud saanud kutsetunnistuse taotletud tasemel!

Programmi koolituste planeeritud toimumisperiood: 

KOOLITUSED  2015:

16 päeva,160 at, 07.04.15-21.05.15, hind 2075€, koolitusperiood:

20.02.2015-18.03.2015 enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päeva, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

25.02.2015-22.04.2015 enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päeva, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

04.03.2015-23.04.2015 enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päeva, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

10.03.2015-26.04.2015 enamasti 2-4 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päeva, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

Vähendatud programm (soovitavalt individuaalsel kokkuleppel korraldajaga):

13 päeva, 130 at, 07.04.15-14.05.15, hind 1690€

 kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

8 päeva, 80 at - toimub vaid grupi täitumisel 

22.01-05.03.15 kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

 

LÜHIKOOLITUSED

EHK TOETUSPROJEKTIDE PROGRAMMI PÕHIMOODULID:  

(oktoobri-detsembris toimuvad samad  koolitused, kuupäevad kooskõlastatakse osalejatega):

"Toetusprojekti ettevalmistamine ja kirjutamine" koolitused vahemikus 1.10 - 16.10
4-7 päeva,  549€-890€ 17.04-21.04

"Ettevõtlusprojektid - äriplaani nõuded ja osad"
5 päeva, 55 ak tundi, 690€, 1.04-17.04

"Ajaplaneerimine ja ajajuhtimine" 

2päeva, 22 ak tundi, 399€ 17.12-18.12

3 päeva, 30 tundi, hind 550€ 17.12-14.01

5 päeva, 55 ak tundi, 770€, 17.12-15.01

"Projektijuhtimine,ressursside ja ajaplaneerimine, MS Project"

7 päeva, 77 ak tundi, 1100€ 18.03-14.05

"Projekti ja äriplaani finantsplaneerimine ja finantsjuhtimine"
3 päeva, 33 tundi, 560€, 26.11-04.12

"Toetusprojektide tehniline ja sisuline hindamine"
2 päeva, 20 tundi,  03-04.12 hind 389€

 "Projektijuhtimine"
2 päeva, 20 tundi,  hind 390€, 25.-28.11 märtsi ja aprilli koolituste kuupäevad täpsustamisel, soodushind 359€

"Toetusprojekti analüüs ja järelhindamine"
2 päeva, 20 tundi, hind 390€,  04.-18.04.

Programmi läbijad koostavad koolitaja juhendamisel reaalse tööalase /erialase toetusprojektoetust taotleda. Koolitajal mitmekülgne praktiline kogemus toetusprojektide koostamisest, hindamisest ja seirest: on tegutsenud EL struktuurifondi toetusprojektide hindamiseksperdina ning on ka ise ettevõtlus- ja teiste toetuste edukas taotleja. Tegutseb projektijuhi kutsekvalifikatsiooni hindajana Kutsekoja komisjonis, projektikonsultandina, mitme kõrgkooli õppejõuna , struktuurifondi toetusi jagavate sihtsasutuste ja ministeeriumide täiendkoolitajana ja projektikäsiraamatute autorina.

 

Koolitusprogrammi leiate siit Küsi täpsemat koolitusprogrammi üksikmooduli või programmi kohta: info@projektiteenus.ee. Soodushinnad kehtivad õppesemestri algul (sept, jaan).

Toimumiskoht: Tallinna vahetus lähedus es Saue naabruses Projektiteenus OÜ Projektikoolituskeskuses Kure 1,  Kanama, Saku vald


PDF
Projektijuhtide baasprogramm
"Projektijuhtimine"

Vastab Projektijuht II kutsestandardile.

Koolituse ja programmi jooksul koostatakse praktilise tööna õppija poolt valitud tööprojekt, mille saab reaalselt ellu rakendada.

 

VIIMASED KEVADKOOLITUSED 2013:

"PROJEKTIJUHTIMINE" 28.05.2013-04.12.2013, 3 päeva, 33 akad/tundi, hind 590€

16 päeva,160 akad/tundi, hind 1997€, koolitusperiood:

I grupp 05.03.2014-30.04.2014 teisipäev-neljapäev, reeglina 2 korda nädalas, kl 9.15-17.30

II grupp 11.03.2014-30.04.2014 teisipäev-neljapäev, reeglina 2 korda nädalas, kl 9.15-17.30 

Kuupäevad osalejatega kokkuleppel, üldjuhul 2 tööpäeva  nädalas.

Toimumiskoht: Projektikoolituskeskus, aadress Kure 1 , Kanama, Saku vald, 5km Tallinnast (Laagri ja Saue vahetus naabruses).

Koolitus "Projekti ettevalmistamine ja planeerimine"
3 päeva, 33 tundi, hind 599,00€
 

Koolitus "Projekti ja äriplaani ressursiplaneerimine ja MS Project"
3 päeva, 33 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 599,00€

Koolitus "Projekti ja äriplaani finantsplaneerimine ja finantsjuhtimine"
2 päeva, 22 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 389,00€

Koolitus "Tööõiguse ja raamatupidamise alused, projekti raamatupidamine"
1 päeva, 8 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 250€

Koolitus "Ajajuhtimine ja projekti planeerimine MS Projectiga"
2 päeva, 16 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 389,00€

Koolitus "Projekti teostamine, tööohutus ja meeskonna juhtimine"
2 päeva, 16 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 389,00€

Koolitus "Projekti hindamine, aruandlus ja lõpetamine"
2 päeva, 16 tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 389,00€

Koolituse ja programmi jooksul koostatakse praktilise tööna õppija poolt valitud projekt ning ettevõtlusprojektidele spetsialiseerunud sihtgruppide koolitustel täiendavalt äriplaan, millele võib taotleda toetust avatud toetusmeetmetest (EASi starditoetus, kasvutoetus, innovatsiooniosak, Töötukassa ettevõtlustoetus töötutele jm).

Ettevõtlusprojektidele spetsialiseerunud sihtgruppide koolitustel, kel puudub eelnev majandusharidus või kes pole 5 aasta jooksul läbinud vähemalt 56 tunni mahus ettevõtluskursust, käsitletakse moodulite raames järgmisi ettevõtlusteemasid: Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused. Äriidee analüüs, äriplaan ja alustava ettevõtja arendus- ja toetusprojekt - koostamise põhimõtted ning projekti juurde kuuluva äriplaani ja taotlusprojekti individuaalne koostamine. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid). Finantsplaneerimine (bilanss, tulud-kulud, finantsprognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne, jmt). Raamatupidamise põhialused. Maksunduse alused, maksustamine.Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Ettevõtjale ja projektijuhile olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

  

Koolitusprogrammi leiate siit

PDF
"Alustava ettevõtte kvaliteedisüsteemi planeerimine ja äriplaani kvaliteedikontroll"

"Alustava ettevõtte kvaliteedisüsteemi planeerimine ja äriplaani kvaliteedikontroll"

3 päeva, 35 tundi, 21.05-23.05.2013, hind 375,00€

Teemad: Keskendutakse põhjalikult terviklikku firma kvaliteedisüsteemi loomisele äriplaanis  (see on tüüpilisi Töötukassa, EASi jt toetusmeetmete hindajate poolt välja toodud äriplaanide puudusi). Samuti lõpliku äriplaani terviklikule kvaliteedikontrollile, eesmärgiks on valmis äriplaani kriitiline hindamine vähemalt kolme hindaja poolt alustava ettevõtja starditoetuse hindamiskriteeriumide alusel (lisaks koolitajale on hindajateks veel kaasõppijad, kes märkavad teiste äriplaanide puudusi eelkõige nendes osades, mida nad on ise põhjalikumalt käsitlenud) ja vastuolude likvideerimine erinevate peatükkide vahel.

Erilist tähelepanu pööratakse hindamisel võtmevaldkondadele -  konkurentsikeskkonna ja turuanalüüsile – kas piisava suuruse turg on kõigi toodete puhul statistiliste andmetega põhjendatud ning turustusmeetmed sobivad toodud sihtgruppidele.


 

PDF
"Tootmisprojektide planeerimine ja teostamine"

Koolitus on suunatud eelkõige tootmisprojektide projektijuhtidele ja projektigrupi töötajatele ehk kõigile tootmisvaldkondade tellimusprojektide tööde täitjatele, kellest sõltub projekti õigeaegne, kvaliteetne, efektiivne ja eelarve piires valmimine ja tarne kliendile (nt metalli- ja puidutöötlusprojektide spetsialistid ja tööde täitjad, transporditöötajad jm projektis vajalike valdkondade töötajad ja tööde koordineerijad).

Koolitus on  kutsestandardi "Projektijuht II" tasemel projektispetsialisti koolitus efektiivseks aja ja ressursiplaneerimiseks, arvestades tootmisprojektide spetsiifikat:   16 päeva,160 at, hind 2075€.

Koolituse toimumine esmaspäeviti ja teisipäeviti kl 8.30-16.30. NB! Koolituse algusaeg muutunud: 26.09.2012-08.01.2012  (kuupäevad: 26.09, 27.09, 8.10, 9.10,15.10, 16.10, 22.10, edaspidi  jooksvad kuupäevad eelneval kokkuleppel kõigi osalejatega, peamiselt esmaspäeviti kuid maksimaalse osavõtu tagamiseks vajadusel ka teistel tööpäevadel.            NB! Teisipäev 23.10, asendatakase reedega 26.10, kui kõigile osalejatele sobib!

TALVISED KOOLITUSED 2013:

16 päeva,160 at, hind 2075€, koolitusperiood:

I grupp 23.01.2013 teisipäev-neljapäev, reeglina 2 korda nädalas, kl 9.15-17.30

II grupp 6.02.2013 teisipäev-neljapäev, reeglina 2 korda nädalas, kl 9.15-17.30

Tootmisprojekti töögrupi töötajatele (v.a projektijuhid), kes on omandanud viimase 3 aasta jooksul erialase täiendõppe raames osaliselt praktilisi töökogemusi ja kaasaegseid töömetoodikat, on võimalik läbida lühendatud õpe: 7 päeva,  68 at, 880€.

 Koolituse toimumine esmaspäeviti ja teisipäeviti kl 8.30-16.30 perioodil 26.09.2012-25.11.2012 (koolituspäevad: 26.09, 27.09, 8.10, 9.10,15.10, 16.10, 25.11).

Koolituse õppekeel: eesti keel, vajadusel vene keel

Koolitajad: Sigrid Salla

Programmi hind sisaldab projektikäsiraamatut "Projektijuhtimine - praktiline käsiraamat näidisprojektiga".

Koolituse põhiteemad:

-projektijuhtimise põhimõisted ja põhimeetodid 

-projektipõhise tootmisettevõtte struktuur ja töökorraldus, selle eelised mitteprojektipõhise tootmisettevõttega võrreldes (struktuuri,  laovarude, tasusüsteemi, juhtimise ja tööde täitmise meetodite, töökultuuri jne erisused)

- projekti etapid, tootmisprojekti tsükkel ja eripära
- projektipõhise töö suurem efektiivsus ja paindlikkus võrreldes mitteprojektipõhise tavatootmisega

-projektipõhise tulemuspalga ja motivatsioonisüsteemi eelised traditsioonilise puhta ajapalga või tükitööarvestuse kõrval
- projekti tasuvust mõjutavad tootmis- ja välisriskid, riskianalüüs
- projekti töögraafiku ja raharessursi planeerimine, nende seosed

-projekti pudelikaela, piirangute ja kriitilise ressursi määratlus ja nende arvestamine projekti planeerimisel

-projekti ajavarude ja reservfondi efektiivne planeerimine

-tootmisprojekti teostamiseks efektiivsemate töövõtete ja töökorralduse juurutamine

-käsutäitjast ettevõtja suhtumisega projekti tööde täitjaks kujundamine

-tööde tähtajastamine tööde delegeerimisel ja alltöövõttudel, et tagada tarneprojekti õigeaegne valmimine
-pooleliolevate tööde aja- ja kuluvajaduse tüüpilised prognoosimisvead
-ümberplaneerimise võimalused hilinemiste, eelarve ületamise ohu korral

-projektimeeskonna ja ettevõtte juhtkonna vaheline avatud kommunikatsioon ja projektikoosolekud

-puudulikust  suulisest ja kirjalikust kommunikatsioonist tulenevad probleemid, nende ennetus

-teostatud projekti tööprotsessi ja valminud toote, teenuse analüüs, saadava oskusteabe talletamine ja suurendamine

Koolitus on praktilise suunitlusega. Teoreetilist osa kinnistatakse praktiliste kogemuste omandamisega tootmisprojektide planeerimises ja teostamises; puidu- ja metallitöötlusprojektide valdkonna projektitöötajatel praktiseeritakse oskusi teostamisjärgus olevas reaalses tellimusprojektis Projektiteenus OÜ tootmisüksustes.

PDF
ORGANISATSIOONIDE SISEKOOLITUSTE PÕHITEEMAD:

  • projektitsükli etapid ja juhtimine
  • EL toetusprojektid ja rahvusvahelised projektid
  • projekti plaani koostamine, projektimeeskonna loomine ja juhtimine, -projektide aruandlus ja hindamine.
  • Sobivate toetusallikate leidmine, toetajate andmebaasid, toetustaotluse finantsprognooside koostamine-Toetusprojektid ettevõtluse käivitamiseks, 56 tundi (ettevõtlus- ja projektijuhtimisprogramm sobib ka töötutele Töötukassast ettevõtlustoetuse taotlemiseks):-
  • Komplekssed projektid, riiklikud programmid ja projektiportfell
  • MS Project projektitarkvara
  • Projekti loogilise maatriksi (logframe) metoodika
  • Igapäevased ajajuhtimise võtted ja projekti ajaplaneerimise meetodid
  • Arendusprojektide, tootearendusprojektide ja tootmisprojektide eripära ja spetsiifilised meetod

 

Koolitaja Sigrid Salla on 15 aastat töötanud projektijuhtimise õppekava juhina, projektikursuste õppejõuna Tallinna Ülikoolis.
Sigrid Salla on mitmete projektijuhtimise käsiraamatute autor,
Projektijuht I-V kutsestandardi loonud töögrupi liige ning kutsekomisjoni liige.
EL toetusprojektide hindamiseksperdina on ta projekti- ja ajajuhtimise metoodika koolitaja ministeeriumides, tõukefondide rakendusüksustes ning erasektoris. Tal on kogemused nii toetuse eduka taotlejana, toetuste hindajana kui ka projektide teostajana.

Koolitajal on õigus teha vajadusel programmis ja koolitushindades muudatusi. Koolitusarvete hindasid ei muudeta tasumistähtaja piires.

Veebilehel toodud koolitushindadele lisandub käibemaks 20%.

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus