Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
on koolitanud ja juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ on

Eesti

Gasellettevõtte 2016!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Kuidas kirjutada abikõlbulikku äriplaani?
Kuidas käivitada oma ettevõte?
Kuidas koostada projektile rahataotlust?
Kuidas planeerida aega ja suurendada efektiivsust?
Avatud koolitused:
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks
Avatud koolitused:
Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine
Avatud koolitused:
Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus
Avatud koolitused:
Projektijuhtimine ja projektitarkvara
Küsi koolituspakkumist
sigrid@projektiteenus.ee
Projektiteenus
Koolitused

"Sain Sigrid Salla projektikursustelt tugeva teoreetilise baasi ning projekti koostamise grupitöödest väärtusliku praktilise kogemuse. Kasutan oma töös pidevalt koolitusel saadud teadmisi ning materjali.
Kursuse läbimine innustas mind muuhulgas looma firma, mille põhitegevusala on projektitaotluste koostamine."
Markus Kõiv, Projektiekspert OÜ juht, koolitaja
 
"Projektiteenuse  koolituse valikul oli minu jaoks otsustavaks see, et kõik selle firma kursustel osalejad, kelle äriplaani või toetuspojektid on kursuse juhendaja Sigrid Salla  hinnanud ning aidanud täiendada, on saanud Töötukassast jt toetusprojektide rahastajatelt positiivse toetuse otsuse. Kursuse teemad olid väga põhjalikud. Koolitaja andis erinevaid ideid lähtuvalt äriplaani teemast ja kasulikke nõuandeid. Väga palju kasu oli õppematerjalidest, mis olid väga mahukad. Kasulikud olid ka nõuanded, kuidas korraldada väikeettevõtjana targalt majandamist. Koolitusmaterjalid olid väga head ja mahukad. Koolituse asukoht oli hea, söögid väga maitsvad."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2015
 
"Ettevõtluskoolituse teemad olid alustavale ettevõtjale väga sobivad, kõik vajalik sai põhjalikult käsitletud ning äriplaan sai põhiosas ka kursuse jooksul valmis. Teooria oli pidevalt seotud osalejate tegelike vajadustega. Koolitajal endal pikk ja mitmekülgne ettevõtluskogemus ning ka projektijuhtimise taust pikk. Koolitusmaterjali oli palju. Tugiteenused väga meeldisid: maitsvad toidud, mõnus koolituskeskkond, kasulikud kohvilauavestlused. Koolitusest jäi enim meelde soovitus, et hakka kohe oma projekti või plaani tegemisega peale ja tee järjepidevalt seda, et tähtaegselt valmis saaks! Kõige enam kasu oli koolitaja pidevast tagasisidest ja praktilistest kommentaaridest minu äriplaani kohta."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2015
 
" Kõik oli heal tasemel. Projektikoolitus ja äriplaani koostamise abi ning teemade käsitlus oli väga hea. Õppijate äriplaanidele ja projektide isiklike teemade juhendamisele keskendumine oli turul üks parimaid.Koolitaja on väga heal tasemel ja hea taustaga, oskas vastata ka keerulisematele ja spetsiifilisematele küsimustele. Koolitusmaterjalid olid ülevaatlikud, heal tasemel ning selged. Heal tasemel oli ka toitlustus, hubane õpikeskkond jm võimalused. Enim jäi meelde nõuanne plaanida ja seada vahetähtaegu, et kogu tööd ja projektid valmiksid tähtaegselt. Enim kasu oli sellest, et koolitajal oli nii äriplaanidest kui ka toetusprojektidest väga hea kogemus, samuti palju abi oli materjalidest ja juhendaja suunamisest. Ettepanek jätkata samas vaimus - aktiivselt ja ettevõtlikult!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2015
 

"Koolitus ületas minu ootused ning õppisin isegi enam, kui oleksin osanud arvata. Koolitajaga olin väga rahul, valdas teemat, tema käsitlused olid põnevad, kaasahaaravad, sisukad. Koolituskoht väga meeldis - mitte tavapärane, meeldis tavapärasest suurem vabadus - ilusate ilmadega sai veeta pausid ja teha ka ajurünnakuid terrassil, väga looduskaunis kohas. Hea oli tunda igal osalejal, et ta on oodatud! Ettepanek jätkata programmi samas vaimus!"

Alustava ettevõtja projektijuhtimise ja ettevõtlusprogrammis õppija, 2014
 

"Tulin turundust õppima ja väga laiahaardeliselt koos praktiliste näidetega seda ka sai - kõik küsimused said vastuse ja praktilise näite. Kõige enam kasu oli ajurünnakutest - palju uusi ja huvitavaid ideid sai kogutud. Koolitusmaterjal mahukas ja põhjalik. Koolitaja Sigrid Salla - naine nagu orkester - koolituse ajal haarab kogu grupi niimoodi töösse, et ei pane tähelegi, kui kohvipausiks on kohv ja küpsised laual ning lõunapausiks sooja maitsva toiduga laud kaetud."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014
"Programm täitis minu ootusi. Väga palju oli praktilisi näiteid teooria kõrvale. Kõige enam kasu oli sellest, et koolitaja demonstreeris, kuidas ja kui põhjalikult tuleb äriplaani osasid käsitleda reaalsete rahastuse saanud äriplaanide ja toetusprojektide näitel (enamasti kasutatakse koolitustel vaid välja mõeldud lühinäidiseid või ainult teooriat). Enim kasu oli sellest, et koolitaja loeb ja hindab tõesti põhjalikult kõigi õppijate äriplaane (tõestus oli see, et tööd olid "punased") ning annab tagasisidet, mida paremaks teha. Lisaks oli hea, et õppijad said endale lisaks slaididele ka käsiraamatu koolitusel toodud näidetest paremaks arusaamiseks. Teemad olid paindlikud ega toimunud kivisse raiutud rutiini pidi. Hea, et koolitus ei olnud monoloogi vormis, vaid koolitaja kaasas ja ärgitas koolitajaid diskussioonile. Suur kasu oli minu jaoks äriplaani hindamise oskusest, st sain infot, mis äriplaani osad ja kuidas peavad olema omavahel seotud ja kuidas neid kokku kirjutada. Koolitaja oli nõudlik, mis oli hea, sest äriplaan sai põhjalik tänu sellele.  Positiivne, et koolitusaeg oli pandlik ning eraldi kokku lepitav, arvestati ka osalejate soovide ja võimalustega.  Koolituskoht oli super. Väga hea, et lisaks siseruumidele toimus koolitus paaril korral ilusate ilmadega vahelduseks ka välikeskkonnas. Söögid ja kohvipausid olid super. Tagasisidevorm võiks olla poole pikem :)
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2014

"Enne koolitusele tulekut ei osanud oodata sellist põhjalikkust. Väga informatiivne ja materjalide rohke kursus.  Projekti kirjutamise kohta läbiti kõik vajalikud teemad. Koolitaja võtab kursust väga tõsiselt, näha on, et see töö meeldib ja  sobib talle! Koolituse atmosfäär oli väga meeldiv ja vahetu. Väga palju  kasu oli ka ajajuhtimise meetoditest. Suur tänu koolitajale ja palju edu seoses edasiste koolitustega! Koolitaja võtab kõigi teemad endale südameasjaks - loodan, et ta saab siiski ka vahepeal enda jaoks puhkust võtta!"

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014

"Läbitud programm on väga vajalik, alustavale ettevõtjale arusaadav. Koolitaja heal tasmel. Abimaterjalid on hästi läbi mõeldud ja suureks abiks. Koolituskoht on mugav. Hea kaasaegne tehnika."

Alustava ettevõtja turundusprogrammis õppija, 2014
"Teemad olid asjakohased ja aktuaalsed. Oluline pluss oli  ka see, et teemade käsitlemisel paralleelselt tegelesime konkreetse äriplaani koostamisega. Koolitusmeetodi puhul oli positiivne meeskonnatöö, ühine arutelu äriplaani teemade üle, koolitajalt ja kaasõppijatelt oma äriplaani kohta tagasiside ja kasulike ettepanekute saamine. Koolitaja oli pädev, praktik. Lisaks on koolitaja laia silmaringiga, hea ideede generaator iga õppija äriplaani teemal. Koolitus oli praktiliste näidetega, mitte ainult teooriaga. Suurim kasu oli minu jaoks praktiline kogemus äriplaani koostamisel. Meeldejääv oli ka kommunikatsiooni olulisus - kui tähtis on korrektne ja operatiivne infovahetus. Koolituse materjalid põhjalikud, informatiivsed. Koolituskohas kõik koolituseks vajalik olemas. Lisandväärtuseks lisaks kohvipausile pakutav maitsev lõunasöök.
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Koolituse raames käsitleti põhjalikult  õppijate valitud äriplaani valdkondi ja teemat. Põhjalik praktiline töö äriplaaniga tagas eesmärgi saavutamise (äriplaani valmimise). Ei kaldutud liigselt teooriasse, mis on hea. Koolitajal palju kogemusi, näiteid; hea kaasamõtlemise oskus ja kasulikud nõuanded minu äriidee edasiarendamisel. Enim kasu oli koolitaja kaasamõtlemisest, minu teemasse süvenemisest. Tänu väiksele grupile oli intensiivsem töö ja suurem individuaalne abi koolitajalt. Põhjalikud slaidid. Väga maitsev toit ja hea koolituse seltskond (atmosfäär)."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Koolitaja Sigrid Salla on väga kogenud nii projektijuhina, toetusprojektide koostajana, äriplaani koostajana ning annab oma teadmisi edasi avatult ja põhjalikult. Koolitus oli väga materjali- ja töömahukas. Materjalid on kasutatavad pikema aja jooksul, samuti erinevad nõuanded. Koht, teenindus, toit tipptasemel."
 Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2013
"Väga põhjalik, kasulik ja laialdane info kogu projektitöö, ettevõtluse kui muu kasuliku info osas. Väga hea, et teoreetilisele osale järgnes iga kord ka praktiline töö ja sellele järgnes analüüs ning tagasiside. Koolitaja super - laialdased teadmised, oskus infot edasi anda. Meeldis, et koolitajal mõte lendas ja pidevalt sain uusi mõtteid ja tähelepanekuid kirja panna, mida oma äriplaanis kasutada. Huvitavad kursusepäevad. Väga positiivne on omada ka pärast koolitust praktilist käsiraamatut näidistega. Soovitused muude raamatute osas olid ka väga kasulikud. Koolituskoht koolituse läbiviimiseks oli hea - ruum mugav, valgusrohke. Tehnika oli väga hea, pausid mõistliku aja tagant. Suur tänu!"
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012

"Kõik vajalikud teemad said käsitletud. Väga hea, et käsitleti teemasid ka iga projekti ja äriplaani keskselt - personaalne lähenemine, mida kohtab koolitustel väga harva! 5+! teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Heal tasemel koolitaja, lai silmaring ja kiire lülitumine õppijate erinevatesse teemadesse, äriplaanide valdkondadesse, nt tootmisettevõte, fotograafiateenused jne - teadmised ja erinevad ideed! Väga meeldis avalik arutelu ja konstruktiivne kriitika (heas mõttes!). Materjalid olid head ja põhjalikud. Koht mugav, hubane ja hea. Jätkata personaalset lähenemist, see oli minu lemmikosa!"

Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
"Koolitusprogramm äärmiselt vajalik oma projekti elluviimise ettevalmistamisel. Koolitusmeetodid sobivad, ka praktilise töö ja teoreetilise ülevaate osakaal oli väga sobiv, kõik nimetatud osad olid tasakaalus. Meeldis eriti individuaalsete projektiteemade ja küsimuste arutelu. Koolitaja pädevus - super! Pädevus väga kõrgel tasemel. Koolitusmaterjalid väga hästi koostatud, selgitused piisavad ja arusaadavad. Hea kasutada ka tulevikus oma projektide toeks. Koolitus tõstis enesekindlust. Kaugelt tulijana sobis enim variant, et koolitus toimus nädalas järjestikustel päevadel. Meeldiv keskkond, hea esitlustehnika, maitsev kohv!"
Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2013
"Kõik teemad ja kogu programm olid väga vajalikud. Koolitaja on väga pädev ja laia silmaringiga. Stimuleerib kaasa- ja isemõtlemist. Koolitusmeetodid olid väga head, kuna teooria ja praktika käisid käsikäes. Enim kasu oli projektijuhtimise valdkonna põhjalikust käsitlemisest. Väga meeldiv koolituskoht ja atmosfäär."
 Toetusprojektide koolitusprogrammis õppija, 2012
"Koolitaja seletas teemad lahti väga huvitavalt -  isegi äriplaani finantsprognoosid, mis on raske teema. Koolitusmaterjalid head: hiljem kui on vaja midagi vaadata, siis on olemas materjal. Kõik oli sobiv - nii koht, tehnika kui ka kohvipausid ja söök. Algul oli natuke raske, sest polnud harjunud enam pingsalt kaasa mõtlema."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
"Turundusteemad oli minu jaoks väga kasulikud. Peab ütlema, et koolitaja on suutnud luua koolitusel väga meeldiva atmosfääri, koostööõhkkonna. Koolitusel tekkis soov  äriplaani kirjutamise tervikprogrammis osaleda."
Turunduskoolituse õppija, 2012
"Koolitaja oli äärmiselt pädev ja asjalik. Koolituspäevad ja tehnikad väga head, koolitusmaterjalid põhjalikud. Projektikoolituskeskus oli hubane ja kaunis koolituskoht (lihtsalt super!), suurepäraselt korraldatud tugiteenused."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija,  2012
"Koolitusprogramm vastas ootustele ja veelgi enam! Sai omandatud nii praktilisi kui ka teoreetilisi kogemusi, teadmisi. Koolitaja on oma ala spetsialist. Väga meeldis koolitaja ettevalmistus igaks päevaks ning põhjalikkus. Koolitusmaterjalid olid sisukad ja informatiivsed. Kõige enam meeldisid juhendid ja nõuanded projektide ja äriplaani kirjutamiseks."
Alustava ettevõtja ettevõtlus- ja projektikoolitusprogrammis õppija, 2012
PRINT
Koolitusprojektid

Koolitusprojektid

 

Reg. nr: 11385055

MAJANDUSTEGEVUSTEADE NR 181177

Projektiteenus OÜ täiendkoolituskeskus pakub terviklikke moodulipõhiseid koolitusprogramme kui ka lühikoolitusi spetsiifilistel teemadel. Põhikoolitaja Sigrid Sallal on kõrgeima kvalifikatsioonitasemega projektikoolitaja ja projektispetsialist Eestis (Projektijuht  kutsetunnistusega omistatud kõrgeim kvalifikatsioonitase).

Õppekorraldus, kvaliteedi alused, õppekavad, koolitaja kvalifikatsioon

AVATUD KOOLITUSED:

Võimalik osaleda ühes või mitmes üksikmoodulis või õppida süvendatud tervikprogrammis.

Tervikprogramm annab vajalikud teadmised ja praktilised projektitöö oskused "Projektijuhi" kutsetunnistuse taotlemiseks.

Programmi läbinul on omandatud projektijuhtimise terviklik kõrvaleriala. Lõpetanul kujuneb pädevus töötamiseks projektijuhina, ettevõtjana ja projektimeeskonna liikmena, projektide kirjutajana ja arendajana ettevõtetes, projektide konsultandina või seiretöötajana ettevõtetes või sihtasutustes.

Projekti koostamise oskus on vajalik oma ettevõtlusega alustamiseks, samuti ettevõttes toote või teenuse väljatöötamiseks kaasfinantseeringu toel eri töövaldkondades.

"Turundus ja müügisuhtus"

Turunduse tervikprogrammid sobivad nii süsteemse turunduse ülevaate  ja tänapäevaste turundus- ja müügiviiside teadmiste vajajatele kui ka ndeile, kel on vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklik turundusplaan, sellest tulenev omahinna- ja müügihinna kujundus ning välja töötada turunduskulusid sisaldav kompleksne finantsplaan. Vajadusel  on võimalik see integreerida äriplaani teiste osadega. Sobib nii praegustele kui ka tulevastele turunduse spetsialistidele ja turundusjuhtidele kui ka alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele.

Varaseja registreerija soodushind 20% soodsam 1 kuu enne koolituse algust - toodud hinnad koos käibemaksuga alltoodud summades.

Koolituskursused:  16.11.2017 - 20.12.2017, 23.11.2017 - 20.12.2017, 28.11.2017 - 20.12.2017, 05.12.2017 - 22.12.2017, 12.12.2017 - 18.01.2018 

kl 9.45-17.15, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

140 akadeemilist tundi, 1915€

 Koolitusväljundid:

- oskus planeerida iseseisvalt kaasaegseid ja  valdkondlikult sobivaid turundusviise sisaldavat turundusplaani nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele

- oskus planeerida ja teostada eri turundustegevuste sünergiat loovaid terviklikke turundusprojekte

- oskus koostada äriplaani ja turundusprojektide turunduseelarveid

- oskus  mõõta turundustegevuse efektiivsust ja  arvestada seda edasiste turundustegevuste planeerimisel

- oskus arvestada omahinda

-oskus arvestada toodete/teenuste müügihinna kujundamisel turupõhist, kliendipõhist ja omahinnapõhist  printsiipi

-oskus maandada ja ennetada  turundusriske äriplaani koostamisel

 

VÄHENDATUD PROGRAMM "TURUNDUS JA MÜÜGISUHTLUS":

Vähendatud programmid sobivad eelkõige neile, kel on teatud määral turundusalaseid eelteadmisi või kogemusi ning kel pole vajadust koostada kursuse praktilise tööna terviklikku turundusplaani ega vajadusel seda integreerida äriplaani teiste osadega. 

VÕTA põhimõtte rakendamine ehk  varasema õppija teadmiste, individuaalse õpi- ja töökogemuse arvestamine individuaalse õppekava kohandamisel vähendatud mahus eelkokkuleppel koolitajaga:

Koolitusgrupid:

16.11.2017 - 20.12.2017, 23.11.2017 - 20.12.2017, 28.11.2017 - 20.12.2017, 05.12.2017 - 22.12.2017, 12.12.2017 - 18.01.2018

88 akadeemilist tundi, soodushind 1600,00 varastele registreerunutele (1kuu enne koolituse algust), tavahind +20%. Kl 9.45-7.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 11 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt. 

66 akadeemilist tundi,  999€

Antud koolitus sisaldab aktuaalse teemana ka toetusprojektide turundusplaani spetsiifikat.

Koolituse teemad: Alustava ettevõtja äriplaani kvaliteetse turundusplaani komponendid ja nende vaheline seos. Turundusprotsessi etapid.  Tegevuskeskkonna võimaluste ja ohtude analüüs. Firma põhiväärtused ja turunduse eesmärgid äriplaanis ja turundusplaanis.

4 ja 5P turundusmudelid. Turundusfunktsioonid. Turuanalüüs, turusegmentide, sihtgruppide määratlus, turutrendide analüüs.  Tootearendus  vastavalt turunõudlusele. Alakaetud turusegmentide ja turuniššide määratlus. Turuvajaduste statistiline analüüs. Innovaatilised, efektiivsed turustamise meetodid. Turunduseelarve. Toote hinnakujundus.  Unikaalne müügiargument. Toote lisandväärtused ja innovaatilised eelised. Firma visuaalse kuvandi loomine ja firma sümboolika. Ettevõtte ja kaubamärgi nimi, logo ja slogan. Ettevõtte väärtused. Logo Müügimetoodika. Tarbijakäitumise põhimõtted, tarbijate tüübid. Tarbija ostukünnise ja ostumotiivide analüüs. Ostukünnise ületamine. Kahvli meetod jm müügitehnikad. Turundusriskid ja nende maandamine SWOT maatriks meetodil.

 

Erilist tähelepanu pööratakse koolituse käigus osaleja äriplaani või turundusplaani eelhindamisel võtmevaldkondadele:

turu statistilisele analüüsile – kas piisava suurusega turg ja kriitiline arv potentsiaalseid kliente on kõigi toodete puhul statistiliste andmetega põhjendatud ning turustusmeetmed sobivad toodud sihtgruppidele. Toetusprojektide turundusplaani spetsiifika.

Projektijuhi, projekti arendaja ja kirjutaja programm
"Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine"

Läbinul vajalikud teadmised ja oskused taotlemiseks Projektijuhi kutsetunnistust. Koolitaja Sigrid Salla.

Kõik senised koolituse jooksul juhendatud ja valminud toetusprojektid on saanud positiivse rahastamisotsuse!

Käibemaksu võrra soodsam hind soodustusena varasejatele registreerijatele ehk vähemalt 1 kuu enne koolituse algust registreerunuile!

NB! Vaid 160 at täisprogrammi hind sisaldab  ka terviklikku näidisprojekti sisaldavat käsiraamatut S. Salla "Projektijuhtimine" väärtuses 75 eur (+km) ning digitaalset põhjalikku õppematerjali , mis hõlmab põhjalikku äriplaani osade kirjutamise juhendit ja näiteid õppija poolt valitud äriplaani vormi alusel (EAS vm)  väärtuses 190 eur (+km).


Süvendatud õppega tervikprogramm koos projektide näidetega (süvendatud teema valitakse vastavalt õppija vajadustele): 16 päev (160 at),  hind 2075€.
Programmi läbijatel sisaldab koolitushind projekti käsiraamatut "Projektijuhtimine" ja õppija valdkondades või lähedastelt valdkondadelt arendus- ja toetusprojekte.

Projekti ettevalmistamise ja planeerimise teemad (vastab Projektijuhi kutsestandardi projektispetsialisti või projektijuhtimise kogemuse olemasolul ka projektijuhi teadmiste tasemele): Projekti mõiste. Äriplaani planeerimine ja teostamine projektidena. Arendusprojekti etapid ja projektijuhtimise põhimeetodid.

Projekti  vajaduste analüüsi, eeluuringute ja planeerimise meetodid. Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod. EL toetusprojektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad. Toetustaotluste tüüpvead. Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. Projektijuhtimise tarkvara MS Project, ajaplaneerimine ja ajajuhtimine.

Läbinul vajalikud teadmised ja oskused taotlemiseks "Projektijuhi" kutsetunnistust (tase oleneb projektitöö kogemuse pikkusest, ilma kogemuseta projektispetsialisti tase).

Kutsetunnistus on kasulik nii erinevate toetuste taotlemisel projektijuhi kompetentsi tõendamiseks kui ka projektitööd sisaldavale ametikohale kandideerimiseks.

Kutsetunnistuse saamist toetatakse. Seni on kõik meie koolituse läbinud saanud kutsetunnistuse taotletud tasemel!

Koolitusprogrammi ja väljundid leiate siit Küsi täpsemat koolitusprogrammi üksikmooduli või programmi kohta: info@projektiteenus.ee.

Programmi koolituste planeeritud toimumisperiood: 

KOOLITUSED  2016:

16 päeva,160 at,  hind 2075/1999€, alternatiivsed koolitusperioodid:

12.10.2016 - 15.12.2016, 19.10.2016 - 1512.2016, 26.10.2016 - 20.12.2016, 02.11.2016 - 08.01.2016, 10.11.2016 - 12.01.2017

kl 9.45-17.30, eesti keeles, enamasti 2-3 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas,

Vähendatud programm individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija individuaalsetele eelteadmistele ja õpivajadustele (VÕTA põhimõte, individuaalsel kokkuleppel korraldajaga) Toetusprojekti koostamine, hindamine ja juhtimine:

12 päeva, 120at, 1560€

 kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

8 päeva, 88 at, 1200

kl 9.45-17.30, enamasti 2 korda nädalas, 10 akadeemilist tundi päevas, teisipäev-neljapäev, täpsed kuupäevad osalejatega kokkuleppel, et tagada maksimaalne osavõtt.

PROJEKTIJUHTIMISE LÜHIKOOLITUSED

EHK TOETUSPROJEKTIDE PROGRAMMI PÕHIMOODULID:  

Oktoobris-detsembris toimuvad samad  koolitused.  Toodud on planeeritud kuupäevad, kuid lõplikud kuupäevad kooskõlastatakse osalejatega:

"Arendus- ja toetusprojekti planeerimine, teostamine ja aruandlus"
6 päeva, 60 ak.tundi, 995€  

"Ajaplaneerimine ja ajajuhtimine" 

2päeva, 22 ak tundi, 399€ 

"MS Project ja ressursiplaneerimine"

6 päeva, 66 ak tundi, 995€ 

"Projekti  finantsplaneerimine"
3 päeva, 33 tundi, 560€,

"Toetusprojektide tehniline ja sisuline hindamine"
2 päeva, 20 tundi, hind 389€

"Meeskonnatöö, konfliktide lahendamine ja enesekehtestamine

2 päeva, 20 tundi,  hind 390€,   koolituste kuupäevad täpsustamisel, soodushind 359€

"Toetusprojekti analüüs ja järelhindamine"
2 päeva, 20 tundi, hind 390€,  

Programmi läbijad koostavad koolitaja juhendamisel reaalse tööalase /erialase toetusprojektoetust taotleda. Koolitajal mitmekülgne praktiline kogemus toetusprojektide koostamisest, hindamisest ja seirest: on tegutsenud EL struktuurifondi toetusprojektide hindamiseksperdina ning on ka ise ettevõtlus- ja teiste toetuste edukas taotleja. Tegutseb projektijuhi kutsekvalifikatsiooni hindajana Kutsekoja komisjonis, projektikonsultandina, mitme kõrgkooli õppejõuna , struktuurifondi toetusi jagavate sihtsasutuste ja ministeeriumide täiendkoolitajana ja projektikäsiraamatute autorina.

 

Koolitusprogrammi leiate siit Küsi täpsemat koolitusprogrammi üksikmooduli või programmi kohta: info@projektiteenus.ee.

Toimumiskoht: Tallinna vahetus lähedus es Saue naabruses Projektiteenus OÜ Projektikoolituskeskuses Kure 1,  Kanama, Saku vald


"MS Project, ressursiplaneerimine ja ajajuhtimine"

Koolitus on suunatud eelkõige projektijuhtidele ja projektigrupi töötajatele, samuti ettevõtjatele, kes osutavad oma teenuseid või täidavad tellimusi projektipõhiselt. Tutvustatakse nii MS Projecti kui ka vabavaraliste analoogtarkvarade (Open Project jm) sarnaseid põhifunktsioone projekti ajagraafikute koostamisel,  töötajatele isiklike töökalendrite loomisel,  personali, raharessursi jm planeerimisel. Tööprotsesside ja tegevuste sõltuvuse planeerimine. Ajariskide ennetamiseks kriitise tee meetodi rakendamine ja ajapuhvrite õige planeerimine  tarkvara kaasabil projekti vahe- ja lõpptähtaegade planeerimisel. Tööde edenemise kontrollimise võimalused, vajadusel paindliku ümberplaneerimise võimaluste tutvustus tarkvara kaasabil. Töötajate töökoormuse prognoosimine ja ülekoormusperioodide efektiivsem ennetamine projektis tarkvara kaasabil.

4 päeva, 40 ak.tundi,  hind 599,00€

Koolituse toimumine  kl 9.30-17.30 keskmiselt  2-3 korda nädalas. Jooksvad koolituse kuupäevad vastavalt kokkuleppele osalejatega, et tagada kursuselt maksimaalne osavõtt.


Projektijuhtide süvaprogramm
"Projektijuhtimine ja projektitarkvara"

Vastab Projektijuhi kutsestandardile.

Koolituse ja programmi jooksul koostatakse praktilise tööna õppija poolt valitud projektiplaan ja projekti lähteülesanne, mille saab reaalselt ellu rakendada.

16 päeva,160 akad/tundi, hind 1997€, alternatiivsed koolitusajad:

 23.02.2016 - 26.04.2016; 08.03.2016 - 10.05.2016; 29.03.2016 - 31.05.2016enamasti teisipäev-neljapäev, reeglina 2 korda nädalas, kl 9.15-17.30

Kuupäevad osalejatega kokkuleppel, üldjuhul 2 tööpäeva  nädalas.

Toimumiskoht: Projektikoolituskeskuse koolitusstuudio, aadress Kure 1 , Kanama, Saku vald, 5km Tallinnast (Laagri ja Saue vahetus naabruses).

Koolitusprogrammi leiate siit

 

KOOLITUSPROGRAMMI  TEEMAMOODULID EHK LÜHIKOOLITUSED:

võimalik osaleda ühel või mitmel lühikoolitusel ka koolitusprogrammi teemamoodulite raames:

Koolitus "Projekti  planeerimine ja kirjutamine", kuupäevad kokkuleppel registreerunutega
5 päeva, 50 ak.tundi, hind 675,00€

Koolitus "MS Project,ressursiplaneerimine ja ajajuhtimine"

kuupäevad kokkuleppel registreerunutega

4 päeva, 40 ak.tundi,  hind 599,00€

Koolitus "Eelarvestamine ja finantsprognoosid"  kuupäevad kokkuleppel registreerunutega
4 päeva, 40 ak.tundi, koolitaja Sigrid Salla, hind 599,00€

Koolitus "Projekti teostamine, juhtimine ja aruandlus"

kuupäevad kokkuleppel registreerunutega
2 päeva, 20 ak.tundi, hind 389,00€


Koolitusprogrammi leiate siit

ORGANISATSIOONIDE SISEKOOLITUSTE PÕHITEEMAD:

  Pakume sisekoolitusi nii Eestis kui ka praktilise suunitlusega õppereise ka välismaal (vastavalt kliendi eelistusele Itaalia, Sitsiilia, Malta, Filipiinide õppereisid vm sihtkoht), mille jooksul planeeritakse ja teostatakse praktilise tööna rekreatiivprojekt.
 • projektitsükli etapid ja juhtimine
 • EL toetusprojektid ja rahvusvahelised projektid
 • projekti plaani koostamine, projektimeeskonna loomine ja juhtimine, -projektide aruandlus ja hindamine.
 • Sobivate toetusallikate leidmine, toetajate andmebaasid, toetustaotluse finantsprognooside koostamine-Toetusprojektid ettevõtluse käivitamiseks, 56 tundi (ettevõtlus- ja projektijuhtimisprogramm sobib ka töötutele Töötukassast ettevõtlustoetuse taotlemiseks):-
 • Komplekssed projektid, riiklikud programmid ja projektiportfell
 • MS Project projektitarkvara
 • Projekti loogilise maatriksi (logframe) metoodika
 • Igapäevased ajajuhtimise võtted ja projekti ajaplaneerimise meetodid
 • Arendusprojektide, tootearendusprojektide ja tootmisprojektide eripära ja spetsiifilised meetod

 

Koolitaja Sigrid Salla on 17 aastat töötanud projektijuhtimise õppekava juhina, projektikursuste õppejõuna Tallinna Ülikoolis.
Sigrid Salla on mitmete projektijuhtimise käsiraamatute autor,
Projektijuht I-V kutsestandardi loonud töögrupi liige ning kutsekomisjoni liige.
EL toetusprojektide hindamiseksperdina on ta projekti- ja ajajuhtimise metoodika koolitaja ministeeriumides, tõukefondide rakendusüksustes ning erasektoris. Tal on kogemused nii toetuse eduka taotlejana, toetuste hindajana kui ka projektide teostajana.

Koolitajal on õigus teha vajadusel programmis ja koolitushindades muudatusi. Koolitusarvete hindasid ei muudeta tasumistähtaja piires.

Veebilehel toodud koolitushindadele lisandub käibemaks 20%.

 

ÕPPEKORRALDUS, KVALITEEDI ALUSED, ÕPPEKAVAD JA KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Õppekorraldus, kvaliteedi alused, õppekavad, koolitaja kvalifikatsioon


Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus